Xem bói sim theo Bát Cực Linh Số

Danh sách các số sim năng lượng tốt

0349423727
Giá: 1.050.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Thiên Y & Thiên Y.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Xem thêm...
0352.187.278
Giá: 1.000.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng xấu vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Thiên Y & Diên Niên.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0352386876
Giá: 968.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Diên Niên & Sinh Khí.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Xem thêm...
0352638578
Giá: 999.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 1 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Diên Niên & Diên Niên.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0353.565.227
Giá: 1.220.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Diên Niên & Thiên Y.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Xem thêm...
0367.823.788
Giá: 799.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Phục Vị & Diên Niên.

Phục vị: Là sao mang lại bình yên, được trời phú, có thể làm những việc mà không phải ai cũng làm được, thu hút tài lộc. Đứng sau cát tinh nào, thì sẽ kéo tiếp năng lượng cát tinh ấy..

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0368.147.858
Giá: 999.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Phục Vị & Diên Niên.

Phục vị: Là sao mang lại bình yên, được trời phú, có thể làm những việc mà không phải ai cũng làm được, thu hút tài lộc. Đứng sau cát tinh nào, thì sẽ kéo tiếp năng lượng cát tinh ấy..

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0368262911
Giá: 999.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Phục Vị & Diên Niên.

Phục vị: Là sao mang lại bình yên, được trời phú, có thể làm những việc mà không phải ai cũng làm được, thu hút tài lộc. Đứng sau cát tinh nào, thì sẽ kéo tiếp năng lượng cát tinh ấy..

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0368.277.858
Giá: 800.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Phục Vị & Diên Niên.

Phục vị: Là sao mang lại bình yên, được trời phú, có thể làm những việc mà không phải ai cũng làm được, thu hút tài lộc. Đứng sau cát tinh nào, thì sẽ kéo tiếp năng lượng cát tinh ấy..

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0368312678
Giá: 2.800.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Sinh Khí & Diên Niên.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0368568657
Giá: 1.650.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Thiên Y & Sinh Khí.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Xem thêm...
0368813678
Giá: 3.100.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Sinh Khí & Diên Niên.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0368886676
Giá: 3.568.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Sinh Khí & Sinh Khí.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Xem thêm...
0369111331
Giá: 2.368.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Thiên Y & Thiên Y.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Xem thêm...
0368.913.787
Giá: 699.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Diên Niên & Diên Niên.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0369386678
Giá: 4.799.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Sinh Khí & Diên Niên.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0372.19.8778
Giá: 800.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Diên Niên & Diên Niên.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0372386667
Giá: 1.050.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Thiên Y & Sinh Khí.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Sinh Khí: chính là tạo ra sinh khí, tạo ra sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp con người có một thể trạng tràn đầy năng lượng.

Xem thêm...
0372.778.278
Giá: 1.500.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 3 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Thiên Y & Diên Niên.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Xem thêm...
0373.17.2627
Giá: 1.225.000₫
 • Chứng chỉ đảm bảo đổi trả
 • LÌ XÌ 68K (áp dụng COD & tự đăng ký)

Dãy số có Năng lượng tốt vượng.

Dãy số có chứa 2 loại cát tinh.

Dãy số kết thúc bằng cặp cát tinh là Diên Niên & Thiên Y.

Diên Niên: hòa thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao. Gặp được sao này chính thì tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí.

Thiên Y: chủ về lộc lá, tiền bạc tức là vượng tài lộc.

Xem thêm...

Chọn sim theo Bát cực linh số là hình thức chọn sim phong thủy bằng cách luận giải con số theo phương pháp Bát Cực Linh Số. Phương pháp Bát Cực Linh Số này về cơ bản sử dụng trường năng lượng số của những con số trong sim mà luận giải, từ đó đưa ra những dự đoán tương lai giúp cải thiện vận mệnh, hóa giải vận hạn hay thu hút tài lộc cho người sử dụng sim. Bát Cực Linh Số giúp chọn những con sim phong thủy với năng lượng tích cực mang đến cho bạn nhiều may mắn hơn và tốt hơn.

Năng lượng số, theo một cách nào đó, người ta cho rằng luôn ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Nếu để ý, bạn sẽ thấy xung quanh mình rất nhiều những con số. Ngày tháng, giờ giấc, số CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hay biển số xe đi lại hàng ngày của bạn. Mỗi con số như vậy đều mang một trường năng lượng nhất định tác động đến cuộc sống của bạn.

Nhiều người bảo hỏi tôi rằng tại sao họ lại bị ràng buộc vào những năng lượng này. Bởi vì phần lớn chúng ta chưa có sự giác ngộ, giải thoát nên chúng ta bị ràng buộc bởi những yếu tố thường ngày như tài vận, công danh, tình cảm... và chúng ta cho rằng chúng ta bị ràng buộc bởi nguồn năng lượng vũ trụ này.

Sim số cũng có năng lượng. Năng lượng số này đi từ Kinh Dịch kết hợp với Số Lạc Thư qua thôi diễn mà tạo thành. Bát quái của kinh dịch với 64 quẻ đối ứng với 64 tổ hợp số, phối hợp với số bản thân sử dụng mà từ đó luận được những vấn đề xung quanh của bản thân. Đó là cơ sở của Bát Cực Linh số.

Bát cực linh số là gì?

Bát cực linh số là phương pháp chọn sim phong thủy dựa theo năng lượng kết hợp của bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn Đoài. Sự kết hợp của bát quái sẽ cho ra 8 năng lượng. Bốn năng lượng tốt gồm: Sinh khí, Thiên y, Diên niên (có nơi gọi là Phúc đức), Phục vị. Bốn năng lượng xấu là: Họa hại, Ngũ quỷ, Lục sát, Tuyệt mệnh.

Bát cực linh số vận dụng Hậu Thiên Bát Quái hào tượng và hậu thiên số đối ứng quan hệ đối với bát tinh giải đọc. Ngoại trừ Hậu Thiên Bát Quái, còn có tổ hợp số giữa từ trường năng lượng Ngũ Hành sinh khắc chế hóa chờ, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với tài vận, hôn nhân, sự nghiệp, sức khỏe.

Tuy nhiên, trước đây bộ môn này không được giới huyền học sử dụng nhiều, vì sự úng dụng lý thuyết chưa đúng, và độ chính xác trong ứng dụng số học là không cao, nên không ai sử dụng.

Gần đây, có một số nhóm đa cấp, đã biến môn này thành một hình thức tư vấn kinh doanh sim phong thủy, với cách ứng dụng không cần kiến thức căn bản về huyền học vẫn có thể sử dụng được, nên phương pháp này hiện tại rất nhiều người biết đến. Không những thế, giá thành sim đều được khống lên cao gấp nhiều lần so với thực tế, nên chúng tôi tạo ra công cụ này, để có thể giúp cho quý khách hàng vẫn có thể sử dụng bộ môn này trong xem bói sim, nhưng khi chọn sim có thể mua sim với giá thấp hơn rất nhiều, giúp tiết kiệm được tiền bạc cho quý bà con.

Chúng tôi khuyên rằng, đây không phải là một phương pháp xem bói sim chính thống, và cũng không nên quá mê muội vào nó để gây ra những tiêu cực trong xã hội.

Bát cực linh số có chính xác không?

Bát cực linh số cũng là một phương pháp xem cát hung của sim. Tuy nhiên, không phải nó là phương pháp xem đúng tuyệt đối, và phương pháp này cũng chưa phải là cách ứng dụng phong thủy đúng đắn vào số sim. Bởi ta thấy, phương pháp này ứng dụng nguyên lý bát biến du niên để xem năng lượng từ trường của số điện thoại. 

Thực tế, từ trường là cụm từ định nghĩa theo Wikipedia như sau: "môi trường năng lượng đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các mômen lưỡng cực từ như nam châm".

Do vậy, nếu xét năng lượng theo góc nhìn của phong thủy, năng lượng từ trường chí ít phải sinh ra do 4 phương 8 hướng, mà mỗi phương được định nghĩa qua Bát Quái: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Còn các con số, trước nay chỉ là đại diện của bát quái trên. Vậy do đâu mà quy các số lại có năng lượng của từ trường. Hiểu được vấn đề này mới hiểu mấu chốt vì sao phương pháp này sai hoàn toàn.

Chúng tôi không bác bỏ, nhưng khuyên quý vị không nên sử dụng phương pháp này trong bói sim. Bới dùng phương pháp Bát Biến Du Niên này trong môn Bát Trạch đã còn nhiều sai sót, huống chi xét đến phương pháp bói sim.

Nguyên lý hoạt động của Bát Cực Linh Số

Du niên hay còn gọi là năng lượng bát cực linh số, bộ môn Bát Cực Linh Số này lấy 8 năng lượng này làm gốc cát hung cho số điện thoại. Mỗi cặp số kết hợp nhau sẽ là một năng lượng từ trường. Từ đó mà phân định cát hung của số điện thoại. 

Cụ thể hơn, dựa theo nguyên lý của Hậu Thiên Bát Quái, chúng ta có các con số đối ứng với quái, gọi chung là quái số như sau:

SốQuáiPhương hướngNgũ Hành
1KhảmBắcThủy
2KhônTây NamThổ
3ChấnĐôngMộc
4TốnĐông NamMộc
5Trung cungTrung cungThổ
6CànTây BắcKim
7ĐoàiTâyKim
8CấnĐông BắcThổ
9LyNamHỏa
0Không có gì  

Trong đó, số 0 và số 5 là 2 trường hợp đặc biệt, khi có số 0 hoặc 5 trong dãy số, số 5 sẽ kích hiển đột năng lượng mà nó đứng cạnh và số 0 sẽ triệt tiêu năng lượng mà nó đứng cạnh hoặc nó đứng giữa 2 con số khác.

Đối chiếu quái số với Bát Quái, khi kết hợp các cặp số thì sẽ cho các năng lượng (du niên) khác nhau, theo bảng bên dưới đây:

bat cuc linh so
8 năng lượng du niên (bát cực linh số)

 

Nguyên lý hình thành du niên

Khi 2 quái kết hợp nhau, thì dựa theo tính chất âm dương của tam hào của một quái mà sinh ra du niên khác nhau. 

Khẩu Quyết Bát Biến Du Niên như sau:

Thượng nhứt biến vi Sanh Khí (khác hào thượng)

Trung hào biến vi Tuyệt Mạng (khác hào trung)

Hạ nhứt biến vi Hoạ Hại, Tuyệt Thể (khác hào hạ)

Thượng Nhị biến vi Ngũ Quỷ, Giao Chiến (khác hào thượng, trung)

Hạ Nhị biến vi Thiên Y (khác hào trung, hạ)

Thượng Hạ giai biến Lục Sát, Du Hồn (khác hào thượng, hạ)

Tam hào giai biến vi Diên Niên, Phước Đức (khác cả 3 hào)

Tam hào bất biến vi Phục Vị, Quy Hồn (giống cả 3 hào)

Phương pháp Bát Cực Linh Số cho rằng:

Một dãy số điện thoại di động, một đầu con đường nhân sinh. Hàng ngày ai cũng sử dụng điện thoại, thông qua số điện thoại di động gọi điện thoại, thông qua số điện thoại di động lên mạng nói chuyện phiếm, công việc, làm ăn, kiếm tiền. Số điện thoại di động chứa năng lượng, trong cõi u minh ảnh hưởng hết thảy.

Vì cái gọi là 2 số thành cục, 3 số thành tượng, 4 số thành nhân, 5 mấy thành sự, 6 mấy thành quả, 7 số định cục

Nguyên lý chế ước của du niên

Pháp môn từ trường chế ước:

Sanh khí giáng Ngũ quỷ
Thiên y chế Tuyệt mạng 
Diên niên yểm Lục sát
Chế phục an bài đinh.

Hiện nay, các bên dạy về môn này còn cho rằng:

Ngũ quỷ thêm Lục Sát, hôn nhân có biến hóa.

Ngũ quỷ thêm Tuyệt mệnh, không chết cũng muốn mạng.

Tuyệt mệnh thêm Họa hại, đầu tư sẽ thất bại.

Họa hại thêm Tuyệt mệnh, luật sư hội vui mừng.

Tuyệt mệnh thêm Lục Sát, Đào Hoa khắp thiên hạ.

Ngũ quỷ thêm Họa hại, âm linh khiến Tài bại.

Lục Sát thêm Tuyệt mệnh, tính tình nhất định kém.

Đây chỉ là những kiến thức sai và không đúng, người trong nghề thường hay gọi là man thư, tức là những kiến thức sai, kiến thức miên man không phải chân thư. Cho nên nếu ai có sim số nói như trên cũng chớ phiền lòng.

Chi tiết về năng lượng từ trường của các con số

Từ trường Thiên y

Năng lượng Thiên Y thuộc sao Cự Môn, chủ về cát lợi. Biểu thị sức khỏe tốt, lợi cho nữ nhân,  tiêu trừ bệnh, tâm tính ổn, vượng tài lộc... Nếu thất vị thì mắc bệnh kinh niên, chứng ung thư...

Thiên y thổ có mấy tổ hợp quy luật là: Hào nhân và hào địa đều biến, hào thiên tĩnh.

Thiên y thổ, tuy hào nhân biến, hào địa cũng biến, nhưng hào thiên vĩnh viễn không thay đổi, giống hàm nghĩa chữ "Thiên y", thượng bác sĩ, từ đầu đến cuối nhận thượng thiên phù hộ, từ đầu đến cuối có Thiên quan tồn tại làm mối cho ta, bảo trì hảo vận. Cho nên cùng Thiên y thổ tài phú từ trường nhất trí.

Năng lượng thiên y

Ưu điểm: Thông minh, thiện lương, lòng dạ khoáng đạt có thể thành đại sự, có thể mang đến tài vận, hôn nhân

Khuyết điểm: Quá thiện lương, không so đo, bởi vậy dễ dàng bị lừa, bởi vì người Thiên y không thiếu tiền, cho nên thường đối với tiền không có khái niệm, hoặc là ngẫu nhiên bỏ lỡ tiểu tài.

Nhân cách: Thiện lương, thông minh, hào phóng, hay trợ giúp người, đơn thuần, không tâm cơ, dễ dàng bị lừa.

Tài vận: Tiền tài đại danh từ, chính Tài, thiên Tài, tiền của phi nghĩa bát phương Tài đến, dùng tiền cũng tương đối hào phóng.

Sự nghiệp: có thể thành đại sự, trở thành ông chủ hoặc cánh tay đắc lực của ông chủ, công trạng tốt, thích tông giáo mệnh lý, giác quan thứ sáu mạnh.

Tình cảm hôn nhân: Chính Đào Hoa đại danh từ, có hiện tượng kết hôn, dễ gặp đối tượng lý tưởng, tình cảm ân ái, ngọt ngào.

Sức khỏe: vấn đề về huyết áp, tuần hoàn máu, cùng bệnh tai mắt mũi.

Quý nhân: Bối cảnh nhân mạch hùng hậu, như trưởng bối hoặc bạn bè.

Đặc thù tin tức: Thần y trên trời, thủ hộ thần, phúc báo, khai trí tuệ, hai cái năng lượng Thiên y cao.

Nhân vật đại biểu: Càn Long, George, Washington, Einstein.

Đặc điểm năng lượng từ trường của số Thiên y

Trời sinh tư chất tốt, thông minh, trong công tác dễ thành ông chủ, hoặc trợ thủ đắc lực cho ông chủ, mang đến tài phú cùng nghiệp tích, ở vào địa vị cao thượng, chính Đào Hoa, hay giúp người nguy khốn, thiên sinh đơn thuần, nhưng dễ rơi vào các tình huống không có chủ kiến hoặc vì thiên tính thiện lương. Từ trường số Thiên y là tình cảm tài phú ai cũng thích, nhưng ảnh hưởng trái chiều của nó là vấn đề huyết áp cũng cần đặc biệt chú ý, cho nên không phải từ trường năng lượng số Thiên y nhiều là tốt, cần đặc biệt chú ý chọn sai số cũng có thể dẫn đến ly hôn hoặc vấn đề huyết áp Từ trường năng lượng số Thiên y chỉ cần là số điện thoại di động có xuất hiện từ trường số Thiên y hoặc số thẻ căn cước đến vận thế, đều sẽ sinh ra hiện tượng tình cảm, tại thời điểm này, gặp đối tượng kết hôn là không khó, chỉ là xem người đó có nguyện ý hay không, rất nhiều người trong từ trường số Thiên y nhưng chưa chắc sẽ kết hôn, cái này còn phải xem từ trường năng lượng số Thiên y quá nhỏ.

Nếu đã kết hôn: Khi vận thế đang chạy trong từ trường năng lượng Số Thiên y, có thể là lúc cuộc sống hôn nhân tốt đẹp nhất, đầy hạnh phúc. Nếu trước đó không may mắn, thì hiện tại có thể yên tâm từ trường năng lượng số Thiên y sẽ trợ giúp cho hài lòng, tình yêu hạnh phúc mỹ mãn, nên lợi dụng tốt đoạn thời gian may mắn này để làm một chút chuyện muốn làm, qua vận thế này, liền không chắc mọi thứ sẽ hài lòng.

Thiên y từ trường quản lý tài sản:

Năng lượng từ trường số Thiên y không cần lo về tài vận, năng lượng từ trường số Thiên y tiền kiếm được đều từ tám phương, phương hướng kiếm tiền chân chính nhất định phải từ số thẻ căn cước và nhớ đắc thủ số điện thoại cùng một chỗ để giải thích, có được từ trường số Thiên y, ứng thiện dùng hết năng lượng Thiên gia cho, lợi dụng thật tốt, chắc chắn vận thế sẽ mang đến càng nhiều vui sướng.

Đặc điểm của năng lượng số Thiên y:

Về phương diện sức khỏe tương đối dễ phát sinh vấn đề cao huyết áp và hệ thống tuần hoàn máu, đối với người hơi lớn lớn tuổi, cần đặc biệt chú ý không phải từ trường số Thiên y nhiều là tốt, vì năng lượng số Thiên y cát hung đều phải quan hệ với năng lượng số phía trước và phía sau, là từ trường chính diện hoặc mặt trái, phụ trách từ trường năng lượng số Thiên y cơ hồ đều là lấy chính diện năng lượng quan sát, năng lượng từ trường số Thiên y mạnh hay yếu đều quan hệ đến vận thế tốt xấu, nhưng cơ bản đều là may mắn, chỉ là phân chia năng lượng cao thấp, và có thể kiếm được tiền nhiều hay ít, phải chăng phù hợp kết hôn không mà thôi.

Hình thức hỗ động từ trường năng lượng số Thiên y:

Người có được từ trường số Thiên y luôn có thể mang vận tốt cho người ngoài, nhất là nhằm vào từ trường số Tuyệt mệnh, mọi người sẽ phát giác vận tốt luôn rơi vào chỗ người đó, đồng thời cũng mạo xưng đầy thông minh trí tuệ, cùng năng lượng hòa bình, lại vì tâm địa thiện lương đối với bằng hữu đều sẽ vô tư nỗ lực, cũng vì người đó không có tâm nhãn, dẫn đến người khác đối họ ngược lại sẽ đảo khách thành chủ, người có từ trường số Thiên y vì không có tâm cơ, cho nên luôn luôn bị thương tổn.

Năng lực học tập của từ trường số Thiên y:

Có hứng thú cực độ đối với tông giáo mệnh lý, nhất là người có từ trường số Thiên y phục, bọn họ trời sinh có giác quan thứ sáu, học tập mệnh lý, nhìn từ trường số Thiên y phục ngay tại số giấy CMND và thêm số điện thoại di động đều có từ trường số Thiên y, cơ chế mẫn cảm là chuyện rất bình thường.

Tương quan Sơn Y Mệnh Tướng tâm linh dò xét, đều là từ trường năng lượng số Thiên y, tương đương có hứng thú học tập.

Tổng kết về Thiên y

Tài vận không cần lo, sẽ là bát phương Tài. Có thể mang đến tài phú và công trạng.

Trời sinh tư chất tốt, thông minh, trong công tác dễ thành trợ thủ đắc lực của ông chủ; ở vào địa vị cao thượng;

Hôn nhân, chính Đào Hoa Hành văn tốt, giúp người nguy khốn Trời sinh đơn thuần, cực độ thiện lương, đối với bằng hữu đều sẽ vô tư nỗ lực, không có tâm nhãn, có khi không tránh khỏi bị lừa.

Lòng dạ khoáng đạt, khéo hiểu lòng người Đối với tông giáo mệnh lý có hứng thú lại dễ dàng thành công. Nhất là Thiên y Phục vị, là trời sinh có giác quan thứ sáu.

Luôn có thể mang đến vận tốt cho người khác.

Dễ có bệnh về tuần hoàn máu, huyết áp và bệnh tai mắt mũi.

Từ trường Sinh Khí

Năng lượng Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, rất tốt. Chủ việc vượng tốt cho con nguời, có lợi cho con trai, lợi cho danh tiếng, biểu thị sức sống dồi dào, tính dục mạnh mẽ, là hình tượng của sức sống và sự may mắn. Nếu thất vị thì hay mất vặt, thất nghiệp, đẻ non, nhiều bệnh tật.

Sinh khí mộc có mấy tổ hợp quy luật là: chỉ hào Thiên biến, hào nhân và hào địa đều giống nhau.

quy luật Sinh khí biến

Sinh khí mộc hào nhân và hào địa là không đổi, là ổn định, an tâm, tâm tính tốt, có bằng hữu, có chỗ dựa, cho nên cùng nhất trí với từ trường Sinh khí mộc là quý nhân.

sinh khi nang luong so

Ưu điểm: Tiên thiên là người yên vui, trong mắt rất nhiều người là khó khăn trở ngại thì đối với những người này là lấy tâm bình tĩnh đối đãi, gặp sao yên vậy là từ trường năng lượng số Sinh khí. 

Khuyết điểm: Vì bất cứ chuyện gì cũng đều không bắt buộc, sinh ra tâm ý không mạnh.

Nhân cách: Tính cách lạc quan sáng sủa, mọi thứ tầm nhìn khai phát, yên vui phái, tùy duyên, không so đo, không cưỡng cầu, thích trợ giúp người, nhân duyên tốt, không có chủ kiến, không có tâm tiến thủ, dễ bị lừa, tương đối lười, bị bằng hữu liên lụy.

Tài vận: Quý nhân mang Tài đến hoặc có tiền ngoài ý muốn, như trúng thưởng, đem tiền tiêu cho bạn bè, không giữ được tiền.

Sự nghiệp: Nhiều quý nhân trợ giúp, gặp dữ hóa lành, xuôi gió xuôi nước, thích hợp làm công tác xã hội, PR, tin người, nhưng lòng cầu tiến không đủ

Tình cảm hôn nhân: Không cưỡng cầu, tùy duyên, không so đo, quan hệ hài hòa, hôn nhân ngọt ngào.

Sức khỏe: Có bệnh dạ dày, tai mắt mũi, bị bệnh hay nhìn thoáng, không quan trọng, không muốn đi viện.

Quý nhân: Quý nhân vận đại danh từ, bằng hữu nhiều, nhân duyên tốt.

Đặc thù tin tức: Trong Sinh khí thêm 0, dễ biến thành tin tức tiểu nhân tin tức, 103,608 tài chính dễ bị thắt chặt.

Nhân vật đại biểu: Quách Đông Lâm (diễn viên) Columbus, Newton, Lincoln

Đặc điểm của từ trường năng lượng Số Sinh khí:

Tùy duyên, có quý nhân tương trợ, yên vui, tư tưởng hoạt bát, nhìn thoáng được, co dãn, luôn có người trợ giúp, có thể chuyển nguy thành an, đối với sự tình cũng không cưỡng cầu, bình chân như vại, trong sự nghiệp có người dẫn tiến hỗ trợ, không cần hao tổn nhiều tâm trí, Ví dụ công ty máy tính Hoa Thạc, từ trường số sắp xếp là 14 141313 công ty tập hợp rất nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật, tính toán cơ giới và cổ phiếu đều là cực kỳ xuất sắc, của cải dễ khả quan, tên công ty thật sự là rất tốt, rất nhiều người muốn từ trường số Sinh khí, vì nó là quý nhân và số tầm nhìn khai phát.

Sinh khí là một trong 4 cát tinh, Sinh khí tuy tốt nhưng từ trường mặt trái cũng nhiều, chưa chắc đã thật tốt, cần xem vị trí của nó trong số điện thoại di động.

Từ trường năng lượng số Sinh khí xuất hiện khiến mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi xuất hiện sinh cơ, trong mọi năng lượng số, từ trường số Sinh khí là thứ làm cho con người sinh ra hi vọng nhất vì Sinh khí kiểu gì cũng sẽ là khi nguy hiểm nhất, cần có người trợ giúp nhất sẽ hợp thời xuất hiện, tựa như một người nhiều năm chinh chiến trên biển, không e ngại kinh đào hải lãng, luôn có thể biến nguy thành an, là mọi năng lượng số trong quang minh chi tử.

Đã kết hôn: Giữa phu thê hỗ trợ tốt đẹp, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt thần tiên quyến lữ, nắm giữ tốt từ trường số Sinh khí trong đời sống tình cảm sẽ là một đoạn hồi ức tuyệt đẹp.

Từ trường năng lượng Số Sinh khí quản lý tài sản:

Từ trường số Sinh khí trong tài vận là ý nghĩa là vô hạn quý nhân tương trợ, bởi vậy cho dù khi không trôi chảy, cũng sẽ có phúc khí, từ trường số Sinh khí giống như Tử Vi Đấu sổ Thiên Lương tinh, đều là gặp dữ hóa lành.

Bình thường từ trường số Sinh khí, trong tài vận sẽ xuất hiện quý nhân, có tiền ngoài ý muốn, hoặc là kiểu vô tâm trồng liễu lại có tài, từ trường số Sinh khí tài vận đối với tiền tài ít có khái niệm, không để ý tới tiền tài, là người ít so đo.

Từ trường năng lượng số Sinh khí cơ chế đặc điểm:

Từ trường năng lượng Số Sinh khí có thể nói là năng lượng Số cứu mạng chi tinh, khi năng lượng số Sinh khí sinh ra, tám chín phần mười đều là chính diện năng lượng, nhưng có khi cũng sẽ xuất hiện năng lượng mặt trái, cái này cần dựa vào từ trường số tương quan tổ hợp, khi năng lượng về phương diện sức khỏe được sinh ra, đại đa số là phát sinh bệnh dạ dày.

Từ trường số Sinh khí hỗ động hình thức:

Từ trường năng lượng số Sinh khí là thuộc về tùy duyên tầm nhìn khai phát, bản chất không so đo, thái độ xử lý công việc đều là bình thản và lý tính, gặp bất luận khó khăn xung đột gì cũng có thể tự nhiên hóa giải, thường xuyên đóng vai nhân vật hòa giải, am hiểu nhất phương diện tương tác, từ trường năng lượng số Sinh khí quá mạnh sẽ lộ ra không có chủ kiến, không có lòng cầu tiến.

Năng lực học tập: dễ tiếp nhận tin tức mới.

Tổng kết về Sinh Khí

Tiên thiên là người yên vui, tư tưởng hoạt bát, quang minh chi tử Nhìn thoáng được, trong mắt nhiều người là khó khăn trở ngại thì đối với họ luôn lấy tâm bình tĩnh để cân nhắc, gặp sao yên vậy.

Nhiều quý nhân, gặp dữ hóa lành; luôn có người trợ giúp, có thể chuyển nguy thành an. Tùy duyên, đối với bất cứ chuyện gì đều không cưỡng cầu, không có tâm ý.

Không so đo, không thích cứng nhắc Thường là người hòa giải, am hiểu giao tiếp, kết nối;

Năng lượng quá lớn sẽ không có chủ kiến, lười nhác, thỏa mãn hiện trạng, không có lòng cầu tiến.

Không màng danh lợi Quý nhân phương diện tài vận, có tiền ngoài ý muốn.

Ít có khái niệm về tiền bạc, trên cơ bản không để ý đến tiền, không so đo, dễ tiếp nhận tin tức mới.

Sức khỏe: Có vấn đề về dạ dày.

Từ trường Diên niên

Năng lượng Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, chủ về cát lợi. Đây là năng lượng hoà thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao cho các mối quan hệ xã hội và gia đình. Gia đạo thuận hòa, bền lâu, thêm thọ. Ít kẻ thù, tính hoà dịu. Nếu Diên niên thất vị, bị tác động xấu thì hay cãi vã thị phi, nhà cửa không yên ổn.Diên niên biến

Diên nhiên kim, Thiên Địa Nhân ba hào đều biến, vật cực tất phản, ngược lại Diên niên kim mấy tổ hợp lại là ổn định nhất, là sự nghiệp ổn định, thân thể khỏe mạnh, quản lý tài sản ổn định, gia đình ổn định. Cho nên cùng Diên niên kim sự nghiệp từ trường nhất trí.

 

Ưu điểm: Thường là người lãnh đạo chúa tể một phương, bản thân có chủ trương, không dễ bị người thuyết phục, trừ phi năng lực kém hơn người kia, đối với sự vật có sức phán đoán cực mạnh, đối với tình cảm chấp nhất và thành thục, tâm địa thiện lương thuộc diện người thà thiếu không ẩu, có ý chí trách trời thương dân, xử lý sự việc theo hướng chính đạo, trời sinh tính chịu đựng siêu cường, người có từ trường số Diên niên tương đối trường thọ, thuộc về dạng người không chịu ngồi yên, dù là trong công việc hay ở nhà, đều thích hoạt động.

Khuyết điểm: Không dễ tiếp nhận ý kiến, đang xem xét thì có tác phong cường thế, tương đối ít quan tâm phản ứng của người khác, xử lý sự tĩnh tương đối theo cái tôi, có bài bản tương đối khó biến báo, co dãn biên độ nhỏ, có ý nghĩ của mình, cái tôi cao muốn người khác theo ý mình, cố chấp khó hòa hợp.

Từ trường số Diên niên là số trọng yếu nhất trong số điện thoại di động, nhưng nhiều người đều coi nhẹ nó, có lẽ họ cho rằng từ trường số Diên niên là khổ hạnh cho nên sẽ không dùng, nhưng đó là chỉ biết một mà không biết hai, đương nhiên vị trí của từ trường số Diên niên càng trọng yếu nhất, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng từ trường Số Diên niên, vì trong từ trường số Diên niên có phần phân chia năng lượng cao thấp ngoài ra còn theo nhu cầu của người dùng và bố cảnh của người đó, cần cân nhắc nhiều nhân tố.

Cho nên học được phân tích bộ số điện thoại di động này, rất đơn giản có thể coi là chuẩn, không khó, không cần Ngũ Hành, không cần Hình khắc bỉ hợp, chỉ cần biết từ trường số là ý tứ là có thể học tập.

Từ trường số Diên niên chỉ là công việc, cho nên cần biết lúc ấy người đó làm cái gì, chức vị gì xem từ trường số Diên niên lớn nhỏ sẽ biết, người đó làm cái gì, chức vị cao thấp.

Nhân cách: Trách nhiệm tâm mạnh, có can đảm đảm đương, đại nam tử chủ nghĩa, tâm địa thiện lương, cường thế, cố chấp, lý lẽ cứng nhắc, tương đối tự ngã, tâm tính lão đại, lao lực, thích sĩ diện, lòng từ bi.

Tài vận: Vất vả kiếm tiền, tương đối giữ được tiền, thích tính toán tỉ mỉ, gọi là vắt cổ chày ra nước.

Sự nghiệp: Có năng lực chuyên nghiệp, làm lãnh đạo và kỹ thuật, mọi thứ tự thân, lao lực, áp lực lớn, thích chủ đạo, có thể một mình gánh vác một phương.

Tình cảm hôn nhân: Một lòng chuyên chú, yêu cầu cao, thà thiếu không ẩu, một nhà chi chủ.

Sức khỏe: vất vả lâu ngày thành tật, dễ có bệnh về vai cổ, eo, giấc ngủ không tốt, rụng tóc, tinh thần

Quý nhân: Mọi thứ tự thân đi làm, không có vận quý nhân Đặc thù tin tức: số đuôi có tác dụng kéo dài tuổi thọ, Số 19,91,78,87 nữ không thể dùng do năng lượng quá mạnh dễ khắc phu ly hôn

Nhân vật đại biểu: Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương), Đổng Minh Châu Từ trường số Diên niên đặc thù: người có năng lượng từ trường số Diên niên khí thế mạnh chủ đạo trong tình yêu, ở chung nghe người đó chuẩn không sai, bọn họ biết mình đang làm gì, tự do có chừng mực, mỗi câu nói đều là một lời hứa hẹn, nhất định sẽ gánh vác, đây là biểu hiện tốt nhất của từ trường số Diên niên là trọng cam kết, hơn phân nửa không thích tình yêu dây dưa dài dòng, một khi quyết định việc gì, bọn họ tuyệt đối sẽ kiên trì đến cuối cùng.

Nếu không có đối tượng: Khi tìm kiếm đối tượng, khó tính hơn so với người bình thường, mục đích hàng đầu của từ trường số Diên niên là công việc, sẽ vì công việc bỏ bỏ tình yêu sang một bên, nếu gặp vận thế từ trường số Diên niên nếu thấy có khả năng phát sinh cơ hội yêu đương thì nên tạm thời buông công việc đi, nghỉ ngơi một chút, tình yêu liền sẽ chậm rãi tiếp cận, để bản thân hưởng thụ tình yêu, trân quý tình yêu, người có từ trường sổ Diên niên kỳ thật rất thâm tình chấp nhất, đều sẽ yêu đơn phương, về sự trung thủy thì những từ trường số khác không thể so sánh, đối với tình yêu, từ trường số Diên niên nói một không hai, vĩnh viễn sẽ không phản bội.

Nếu đã kết hôn: họ sẽ khá trưởng giả vì có tính cách lão đại, có thành viên có từ trường số Diên niên trong gia đình, khi gặp phải bất luận việc gì không thể giải quyết, bọn họ chắc chắn sẽ là người đầu tiên xung phong nhận việc, tự chủ động giúp giải quyết sự tình, trọng điểm là khi giải quyết vấn đề sẽ không lấy ý kiến của người khác vì từ trường số Diên niên có tính tự chủ cực mạnh, lúc này cần để yên cho họ làm, rất có chừng mực.

Từ trường số Diên niên quản lý tài sản đặc tính: Từ trường số Diên niên thường rất cẩn thận trong việc tiền bạc, không bao giờ lãng phí, vì thái độ của người có từ trường số Diên niên đối với sự vật đều có ái tâm và bao dung cho nên rất dễ khiến người khác tín nhiệm, thành người lãnh đạo ưu tú, người có từ trường số Diên niên giữ tiền rất giỏi, không dễ tiêu sài, vắt cổ chày ra nước.

Từ trường số Diên niên cơ chế đặc điểm: người có năng lượng từ trường số Diên niên thuộc về nhóm người lao tâm lao lực, họ có tinh thần trách nhiệm, chịu sức ép mạnh, cũng là cái mà những người có từ trường số khác không theo kịp, bởi vậy dễ quá độ vất vả lâu ngày mà xuất hiện bệnh tật, không chỉ ở bên ngoài là vai, cổ, khớp nối với hệ thống thần kinh mà còn trong tạng phủ, người có từ trường Số Diên niên cũng tương đối dễ xuất hiện các vấn đề về tinh thần, dễ mất ngủ.

Năng lượng từ trường số Diên niên hỗ động hình thức: Vì năng lượng từ trường số Diên niên có cách cục lão đại do đó trong lúc hỗ động hay vô hình sinh ra khí thế duy ngã độc tôn, trừ phi năng lực của người khác mạnh hơn mới có thể làm họ tin phục, nếu không sẽ phải đóng vai tiểu nữ nhân, chính là vì Diên niên chế Lục Sát Người có từ trường số Diên niên có tính lão đại cho nên cá tính đầy quan tâm và chiếu cố, họ sẽ luôn dốc sức trợ giúp người yếu thế.

Người có năng lượng từ trường số Diên niên rất có tâm bác ái đồng tình, luôn hỗ trợ người khác khi cần, nhược điểm là phải hiểu được khi nào thả cũng như lúc nào bắt, đây là bài tập mà người có từ trường số Diên niên cần tăng cường.

Người có từ trường số Diên niên cũng ẩn giấu tinh thần trách nhiệm cường đại, tuy nói từ trường số Diên niên có tính kháng ép lớn nhưng đó là cho người ta cảm giác bên ngoài, hoặc là nội tâm, phải xem số Diên niên xuất hiện trên thẻ căn cước hoặc số điện thoại di động, nếu xuất hiện trong số di động, từ trường năng lượng mạnh nhưng nếu lập tức nhập vận thế, cho dù hiện rất yếu, chính là miệng cọp gan thỏ, áp lực ngược lại rất lớn, chọn lựa sổ điện thoại di động như thế nào là rất trọng yếu.

Người có từ trường số Diên niên khi đang thi triển quyền lợi nhất định phải có chỗ nắm giữ, phòng ngừa can thiệp vào, không cần thiết thị phi, cũng vì từ trường số Diên niên không biết thu liễm.

Người có năng lượng từ trường số Diên niên thiên tính có tinh thần trọng nghĩa, có chủ nghĩa anh hùng, khi ra đường sẽ đứng ra bảo vệ chính nghĩa, đây chính là sứ mệnh của bọn họ.

Anh hùng luôn luôn cô độc tịch mịch, người có từ trường số Diên niên luôn quen tiếp nhận áp lực, trời sinh có được năng lượng từ trường.

Năng lực học tập của từ trường số Diên niên: biết mình cần làm chuyện gì, hiểu chừng mực. Năng lượng từ trường số Diên niên và năng lượng số Lục Sát thật ra là có công năng bổ sung, năng lượng từ trường số Diên niên, năng lực giám thưởng tuyệt đối là cao thủ, năng lực tổ chức sáng tạo cũng thế, trí tuệ thông minh.

Tổng kết Diên niên

Đại nam nhân chủ nghĩa, tác phong cường thế, bá đạo, ý kiến chủ đạo Chuyên nghiệp, có thể độc thủ một phương. Cái tôi lớn, thích sĩ diện; Ý chí kiên định, có trách nhiệm, giàu tinh thần trọng nghĩa, thích hành động trượng nghĩa;

Có tâm tính lão đại. Có tâm bác ái đồng tình, luôn giúp đỡ người yếu;

Có tinh thần trọng nghĩa, có chủ nghĩa anh hùng Nên đề phòng can thiệp những việc thị phi, không hiểu thu liễm.

Cố chấp, không dễ tiếp nhận ý kiến, có bài bản, tương đối khó biến báo. Luôn chịu áp lực, một mình chữa thương, trời sinh tính chịu đựng.

Lao tâm lao lực, không chịu ngồi yên, dễ vất vả lâu ngày mà bị bệnh vai, cổ, khớp nối, hệ thần kinh, tim, áp lực về tinh thần.

Thiện lương, trách nhiệm, xử lý công việc theo chính đạo.

Năng lực giám thưởng, tổ chức sáng tạo cao.

Sử dụng tiền bạc cẩn thận, không lãng phí, giữ được Tài.

Từ trường Phục vị

Năng lượng Phục Vị thuộc sao Tả Phù, tốt. Đây là năng lượng bình yên, trấn tĩnh, có lợi cho người xuất gia, thiền định, hoặc những ngoài hoạt động công việc có tính chất bình tĩnh, cố định. Tình duyên nam nữ gắn bó, khả năng tài chính tốt. Quan hệ cha mẹ vợ con tốt nhưng tình dục giảm sút. Nếu Phục vị bị thất cách, thì gia chủ nóng nảy, luôn cảm thấy bất yên.

Trong năng lượng số, năng lượng phục vị thường ảnh hưởng đến năng lượng đứng trước nó, nếu đứng trước năng lượng xấu, thì tiếp đến phục vị sẽ gia tăng tính tiêu cực. Ngược lại, nếu đứng trước Phục Vị là năng lượng tốt, thì phục vị này lập tức gia tăng năng lượng tích cực lên.

Ưu điểm: Có được sức chịu đựng, nghị lực người bình thường không có, lại có thể chờ đợi cơ hội một tiếng làm kinh người. Tiềm ẩn năng lực không phải từ trường số khác có thể so sánh.

Khuyết điểm: Không dễ biến động, vì không có cảm giác an toàn, xử lý sự tình thường lặp đi lặp lại khó lựa chọn, kiên nhẫn mâu thuẫn vì quá độ bảo thủ và cảm giác không an toàn, cần thường xuyên lời ngợi khen thay vì quở trách.

Nhân cách: kiên nhẫn và nghị lực, nhưng cứng nhắc, bảo thủ, cố chấp, không biến báo, cẩn thận suy nghĩ, bị động quá cẩn thận, nội tâm không cảm giác an toàn, sợ mạo hiểm, sợ bị thương tổn, tổn thất, sự nghiệp sẽ kiên nhẫn bảo thủ chờ đợi thời cơ.

Tài vận: Kiếm tiền hạnh khổ, thích cầm tiền lương cố định, thu nhập ổn định.

Sự nghiệp: Gò bó theo khuôn phép, không thay đổi, thích hợp việc làm có tính ổn định cao, theo công chức, đơn vị sự nghiệp, có tính nhẫn nại chờ đợi, nhưng có khi phục quá nhiều mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, cái này cũng là vì từ trường Phục vị, là quá bảo thủ chờ đợi, không dám có hành động. Dù cho có hành động, ngược lại là thất bại, nếu không nghe khuyên bảo, cứng rắn muốn làm, kết quả sẽ khiến mình càng thêm thương tâm.

Sức khỏe: Bệnh về tim, não, lo nghĩ, bệnh ẩn tính.

Quý nhân: Người nhà sẽ là quý nhân tốt nhất.

Đặc thù tin tức: Phụ thuộc tùy từng (gặp hung thì hung, theo cát thì cát).

Nhân vật đại biểu: Hàn Tín, Câu Tiễn.

Năng lượng từ trường số Phục vị đặc điểm:

Phục vị nhân cách đặc chất là bảo thủ, cố chấp, mâu thuẫn, cẩn thận suy nghĩ bị động, quá cẩn thận, nội tâm không cảm giác an toàn, sợ mạo hiểm, sợ bị thương tổn, tổn thất, trong sự nghiệp sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cũng bởi vì quá bảo thủ mà không dễ xuất hiện chuyển cơ, mất đi nhiều cơ hội, quá bảo thủ quan hệ, tình cảm có thể kiên nhẫn chờ đợi, không thích hợp làm các việc tinh tế.

Khi xuất hiện dãy số Phục vị nhất định phải dùng thời gian đổi lấy không gian, cần lợi dụng đặc tính Phục vị, tăng cường năng lực chuyên nghiệp của bản thân, không thể vì từ trường Phục vị mà lười biếng mất đi sức chiến đấu, quá bị động, từ trường Phục vị sẽ khiến bản thân vĩnh viễn chờ đợi, vĩnh viễn không thể xoay người, thừa dịp này tăng cường suy nghĩ, tỉnh táo suy nghĩ nếu vẫn không thay đổi, vậy có khả năng đứng trước thất bại, vẫn nên kiên nhẫn chờ.

Từ trường Phục vị cần nhất là cảm giác yên ổn, hơi có chút gió thổi cỏ lay thì người có từ trường Phục vị sẽ cảm giác không an toàn, chỉ cần có chút tình huống ngoài ý liệu sẽ bắt đầu nghĩ loạn, tâm thần không tập trung, lại dễ làm những việc xấu nhất, đầu tiên nên thiết lập điểm ngừng tổn hại và tâm lý kiến thiết, tùy thời chuẩn bị đem đau xót giảm đến thấp nhất, bởi vì từ trường Phục vị chính là người thiếu cảm giác an toàn nhất, người từ trường Phục vị đối với tình cảm không thích ôm trách nhiệm, tựa như cây xấu hổ, có gió thối cỏ lay lập tức đóng lại, đem mình giam lại, khẩn cầu đừng để mình bị bất cứ thương tổn gì, năng lượng từ trường Phục vị đối với tình cảm dễ phong bế, đối phương cần kiên nhẫn tràn ngập ôn nhu yêu thương, tỉ mỉ giải khai tâm của họ thì người có từ trường Phục vị mới có thể hoàn toàn thoải mái, mới có thể được đối phương thực tình đối đãi, trên cơ bản người có từ trường Phục vị sẽ chủ động tiến công, cho dù có tràn ngập yêu thương, cũng sẽ không tích cực hướng đối phương biểu đạt tình cảm, có lẽ đối phương không cảm thụ được tình ý của họ sẽ rất dễ dàng di tình biệt luyến, tóm lại một câu, đối với người từ trường Phục vị, nếu muốn đối tốt với họ, để họ hoàn toàn không đề phòng, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng cổ vũ che chở, tăng cường lòng tự tin của họ, sẽ thành công, nếu là người bạn ngưỡng mộ trong lòng, nếu đang đứng ở từ trường Phục vị thì cần liên tục phát ra tin tức yêu thương đối phương, mới có khả năng đả động đối phương, kỳ thực đây chính là đạo lý Thiên y tán Tuyệt mệnh.

Từ trường Phục vị đặc tính quản lý tài sản: Nói chung đối với từ trường số Phục vị mà nói, ổn định cầu tài, là kỳ vọng của họ, không kỳ vọng đại phát chỉ cần bảo thủ, thu nhập cố định đối với người từ trường Phục vị là tốt, liên quan tới đầu tư quản lý tài sản, đối với Phục vị là một loại khiêu chiến cực lớn, họ sẽ là đứng ngồi khó an. Mạo hiểm đầu tư sẽ không phát sinh đối với người có từ trường Phục vị.

Đặc điểm thể chất của năng lượng từ trường số Phục vị: tim và não hao phí năng lượng khá lớn, cho nên dễ xảy ra vấn đề, nhưng nếu không có vấn đề ở phương diện này thì nhất định ẩn tàng.

Thường khi không chú ý nhất lại sinh ra đau nhức không cách nào tưởng tượng. Ẩn tính năng lượng từ trường số Phục vị là bình thường không thấy có vấn đề sức khỏe, nếu phát sinh sẽ tạo thành lực sát thương cực lớn, rất nhiều người khi lơ đãng nhất sinh ra đau nhức mới là nghiêm trọng nhất.

Hình thức hỗ động của số Phục vị: Khi song phương hỗ động, nhất định phải dùng nhiều nghị lực và kiên nhẫn cổ vũ để người có năng lượng từ trường Phục vị có thể tiếp xúc nhiều người, thả lỏng sự đề phòng, vì người có từ trường số Phục vị dễ sinh ra cảm giác sợ hãi và không an toàn, nếu cường độ năng lượng từ trường số Phục vị càng mạnh càng dễ xuất hiện tính cách bảo thủ cố chấp, lúc này càng cần kiên nhẫn với họ.

Người có năng lượng từ trường số Phục vị không thích bị nói đại đạo lý, mà phải làm gương tốt, mới có thể được họ tán đồng và tín nhiệm. Họ không thích bị bức bách làm việc, vì họ bị động, buộc họ cũng không làm tốt được. Người có năng lượng từ trường số Phục vị không bao giờ chấp nhận bị xem nhẹ, không coi trọng và cư xử lạnh lùng, chỉ làm họ sinh ra càng nhiều cảm giác không an toàn, cho nên không có lòng tin.

Năng lực học tập của năng lượng từ trường số Phục vị: Họ am hiểu suy nghĩ phân tích và Logic tổ hợp, họ có thể ngồi ở văn phòng, bất động mấy tiếng không phải là vấn đề, công việc nghiên cứu đối với phục là từ trường người, là không khó khăn, ngược lại nếu bắt họ động lại là khó khăn.

Những người này thuộc về từ trường số Phục vị 0 và 5, khi 0 và 5 có trong số điện thoại, hoàn toàn không giống, 0 gọi là ẩn tính không thấy được, 5 là hiển tính có thừa mạnh, công năng. Giúp một vị phụ nhân tính toán số điện thoại, phụ nhân hỏi tình cảm, số điện thoại di động là 1053 hỏi giải thích như thế nào, 13 từ trường số Thiên y là tình yêu cũng là Tài, chính là có thể kết hôn chính Đào Hoa, trọng điểm là người đã kết hôn làm sự tình, là khả năng ngoại tình, nhưng cũng không phải là mỗi bà vợ có số 13 đều ngoại tình, chẳng qua là khi người có việc đặt câu hỏi, chúng ta mới có thể nói thẳng, nếu không có đặt câu hỏi, bình thường là không nói, người này, nếu ngoại tình, bắt đầu là không để ai biết đến, vì ngấm ngầm rồi mới hiện ra.

Không sợ người ta biết, 0 và 5 có rất nhiều người không rõ tuy đều có thể gọi là Phục vị, nhưng 0 trong số điện thoại căn bản không thể sử dụng, vì số điện thoại nào cũng có số 0, đương nhiên trong một ít tổ hợp số có thể sử dụng, cái này lại bình thường tốt nhất không nên dùng.

Nếu Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục Sát, Họa hại là 4 hung tinh, trong phạm vi từ trường của 4 hung tinh này căn bản không thể dừng số 0, so sánh từ trường số 102 Tuyệt mệnh, 107 Họa hại, 106 Lục Sát và 108 ngũ quỷ, đều là cấm chỉ sử dụng, trừ phi ngươi là muốn đi tu, vì trong từ trường số 108 Ngũ quỷ sẽ khiến cho người sử dụng sinh ra thể chất mẫn cảm, giống 4 cát tinh, năng lượng càng mạnh sinh ra lực lượng từ trường càng mạnh, chỉ có một ít tổ hợp số có số 0 ngược lại là tổ hợp tốt nhất.

Tổng kết Phục Vị

Cẩn thận, quá cẩn thận, bị động, không có cảm giác an toàn, sợ mạo hiểm, sợ bị thương tổn, tổn thất, dễ mất rất nhiều cơ hội tốt.

Xử lý công việc thường lặp đi lặp lại khó mà lựa chọn.

Dễ cố chấp, không quá dễ biến động, Rất dễ nghỉ ngơi, tình trạng kéo dài, năng lượng không phát huy ra;

Vận sức chờ phát động, ngọa hổ tàng long, có được sựu kiên nhẫn nghị lực người bình thường không có, tiềm ẩn năng lực rất mạnh, am hiểu suy nghĩ phân tích và Logic tổ hợp, có thể ngồi ở văn phòng bất động mấy tiếng không thành vấn đề.

Không thích nghe đạo lý, phải làm gương mới có thể thu được Phục vị tán đồng Không thích bị bức bách làm việc, vì họ bị động, buộc họ cũng không làm nên chuyện gì.

Không thích bị xem nhẹ, không coi trọng và đối xử lạnh lùng, sẽ khiến họ càng cảm thấy không an toàn.

Cần thường xuyên được cổ vũ lấy khen ngợi thay vì quở trách;

Ổn định cầu tài, không kỳ vọng đại phát chỉ cần bảo thủ, cố định thu nhập là tốt.

Đầu tư quản lý tài sản là khiêu chiến cực lớn, họ sẽ đứng ngồi không yên. Sẽ không mạo hiểm đầu tư.

Không tự nguyện yêu đương.

Tim và não bộ hao phí số lượng nhiều, dễ xảy ra vấn đề.

Từ trường Lục Sát

Năng lượng Lục Sát thuộc sao Văn Khúc, năng lượng xấu, thì tình duyên trắc trở, vợ chồng thường cãi nhau, sự nghiệp không tốt. Riêng với nam giới thi không lo làm ăn, hay rượu chè cờ bạc.

Lục Sát thủy có mấy tổ hợp quy luật là: hào thiên, hào địa biến, hào nhân tĩnh.

Lục sát biến

Lục Sát thủy, thiên địa đều biến, nhân tĩnh, giống như bất luận nam nữ rất dễ bị bên ngoài ảnh hưởng, cho nên tính cách mẫn cảm, đa nghi lo ngại, lại bị tình vây khốn, cho nên cùng Lục Sát thủy nhiều Đào Hoa từ trường nhất trí.

năng lượng lục sát

Ưu điểm: Tình cảm phong phú, duyên với người khác phái đặc biệt mạnh Khuyết điểm: khốn khổ vì tình, dẫn đến tình kết bất an, quan hệ nhân mạch lại đột nhiên chuyển biến xấu, tình cảm hoặc hôn nhân không trôi chảy.

Nhân cách: Lực tương tác thật, nhân duyên tốt, am hiểu giao tế, tư duy tinh tế tỉ mỉ, tình cảm phong phú, năng lực thẩm đẹp mạnh, nhạy cảm đa nghi, thích huyễn tưởng, gặp chuyện không quả quyết, do dự, mọi chuyện so đo, chịu áp lực kém

Tài vận: Dựa vào quan hệ nhân mạch để kiếm tiền, tiêu tiền cho gia đình, nữ nhân, không giữ được tiền.

Sự nghiệp: Quan hệ xã hội, ngoại giao, nghề phục vụ, ngành nghề nữ tính hoặc thích chưng diện. Không thực muốn làm

Tình cảm hôn nhân: Tâm tư cẩn thận mẫn cảm, duyên với người khác phái mạnh, dễ thiên Đào Hoa, cưới vì tình, dễ ngoại tình.

Sức khỏe: da, dạ dày, dễ bị u buồng chứng, nóng nảy, bệnh tự kỷ.

Quý nhân: Vì tư duy mẫn cảm, đa nghi tổn thương bằng hữu, nên không có vận quý nhân.

Nhân vật đại biểu: Trương Quốc Vinh, Shakespeare

Lục Sát đặc điểm: Gặp chuyện do dự, quá cẩn thận lại mâu thuẫn, duyên với người khác phái mạnh, nhưng không dễ nở hoa kết trái, lá mặt lá trái, lại thường biến khéo thành vụng, ngoại tình bởi vậy sinh ra.

Từ trường Họa hại

Năng lượng Họa Hại thuộc sao Lộc Tồn, xấu. Chủ về quan tai, mệt mỏi vì những việc vụn vặt, hay thưa kiện với người ngoài, thất tài, nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn.

Họa hại thổ có mấy tổ quy luật là: chỉ hào địa biến, hào thiên và hào nhân đều giống nhau.

Họa hại biến

Họa Hại-Thổ hào Thiên và hào Nhân tuy không thay đổi hào địa đột biến, giảng như rút củi dưới đáy nồi, khẩu phật tâm xà, tiểu nhân quẩy phá, cãi vã thị phi, khiến cho mình khó lòng phòng bị, cho nên tại Họa hại thổ là tiểu nhân từ trường nhất trí.

năng lượng số họa hại

Ưu điểm: Miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, hùng biện là sở trường của từ trường số Họa hại, nói chung những người kiếm cơm nhờ cái miệng như diễn giả thì đại khái là không thể không liên quan đến Từ trường số Họa hại, những từ trường số khác căn bản là theo không kịp.

Khuyết điểm: Vì tính khí nóng nảy mà dễ dẫn tới cãi vã thị phi, trong quan hệ xã hội khó được người yêu mến, người dễ yếu, nhiều bệnh. Chỉ cần là tiến vào vận thế của Từ trường số Họa hại thì dù là nam hay nữ hôm đó sẽ cảm thấy yếu ốm, kể cả người trẻ tuổi cũng sẽ thấy lắm bệnh.

Nhân cách: Biết ăn nói, thẳng thắn, mạnh miệng, thích sĩ diện, nóng tính, hay phàn nàn

Tài vận: Mở miệng là được Tài (thêm Thiên y mới có) hoặc hướng người đòi tiền nhưng khó giữ được tiền, dễ vì cãi vã mà phá tài.

Đặc thù nghề nghiệp: Làm các công việc liên quan đến nói năng, nói nhiều làm ít, thích chỉ huy người khác làm việc, dễ cãi vã thị phi, hay oán trách

Hôn nhân tình cảm: Đầu tiên thì ngon ngọt, sau đó hai bên dễ cãi vã thị phi, ly hôn.

Sức khỏe: Dễ có các bệnh ở khoang miệng, khí quản, yết hầu, tuyến bạch huyết, lồng ngực liên quan đến khí quan, khí quản. Hao tổn tiết nguyên khí, dễ mệt mỏi, dễ bị chứng béo phì.

Quý nhân: Không có quý nhân tương trợ, nhiều thị phi.

Nhân vật đại biểu: Khổng Tử, Tần Thủy Hoàng

Đặc điểm của năng lượng Từ trường số Họa hại: Dễ gây gổ với mọi người, khẩu tài tuy tốt nhưng người khác khẩu phục tâm không phục, thích để tâm vào chuyện vụn vặt, trong công việc thường dễ xung động, cậy mạnh, thích thành nhân vật chính, dễ cãi cọ, khéo léo, hoa ngôn xảo ngữ, nói chuyện chém gió như thần, mạnh miệng nhưng nội tâm lại yếu ớt khó chịu nổi một kích, sức khỏe yếu, dễ có bệnh tiên thiên, dễ vì việc nhỏ mà sinh ra cãi vã.

Đặc điểm của từ trường Họa hại là dễ có cãi vã thị phi ngoài ý muốn, từ trường Họa hại cũng là nguyên nhân chính gây bệnh. Rất ít khi có chuyện tốt phát sinh trong từ trường Họa hại, nhưng nêu tổ hợp với một cát diệu khác thì lại khác đi.

Năng lượng từ trường số Họa hại về mặt tình cảm đều là rất giỏi lợi dụng ngôn ngữ khiến đối phương xiêu lòng, thuyết phục đối phương, hiếm có người nào mà không bị lời nói của người đó đả động.

Với năng lực trời sinh có sức thuyết phục, khả năng ăn nói cực tốt, về mặt tình cảm sẽ có hai mặt chính phản. Nếu không biết cách phát huy từ trường chính diện và phòng ngừa mặt trái thì trên phương diện tình cảm sẽ dễ phát sinh cãi vã tranh chấp. Đối với các vấn đề giao tiếp trong quan hệ hôn nhân tình cảm thì từ trường số Họa hại luôn chiếm thượng phong vì từ trường Họa hại có khẩu tài, ăn nói dí dỏm, miệng lưỡi lưu loát. Người có năng lượng số Họa hại hơn nửa sẽ nói như rót mật vào tai, nhưng cũng sẽ vì ăn nói quá ngon ngọt mà ngược lại biến khéo thành vụng.

Từ trường số Họa hại có đặc tính mặt trái cơ bản là luôn cãi vã phân tranh. Điều đó cũng là do người có năng lượng số Họa hại rất dễ nổi cáu, thích cãi vã, dẫn đến khó xử lý được hậu quả, vì tôn nghiêm hoặc do trọng mặt mũi, không kịp nhận ra mà nói linh tinh.

Vì bị ảnh hưởng bởi năng lượng từ trường số Họa hại nên bọn họ kiểu gì cũng sẽ mồm năm miệng mười chiến thắng đối phương, nhưng kết quả thường là thắng nhất thời, thua lâu dài, cãi nhau xong cũng như vịt chết còn mạnh miệng, đó chính là khắc hoạ tốt nhất về Từ trường số Họa hại.

Nếu đã kết hôn: Nếu vận thế đang trong Từ trường số Họa hại thì cuộc sống hôn nhân chắc chắn là suốt ngày cãi vã, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.

Đặc điểm thể chất của Năng lượng số Họa hại: Người có năng lượng từ trường số Họa hại sức đề kháng bệnh tật kém. Khi mang các dãy số có năng lượng từ trường Họa hại thì về mặt sức khỏe là tiên thiên bất túc, nếu bát tự cũng có những dấu hiệu như vậy thì chính là mệnh trung chú định, nếu bình thường lại không chú ý đến việc bảo dưỡng cơ thể, hoặc số điện thoại di động có chứa năng lượng từ trường Họa hại thì rất dễ gây ra khiến cơ thể mất cân đối, khi vận thế đến năng lượng từ trường Họa hại, lại thêm số điện thoại di động vẫn có cái Từ trường số Họa hại này thì sức khỏe chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Khi tiên thiên từ trường không thể đổi thì nên điều chỉnh năng lượng hậu thiên qua số điện thoại di động. Người có năng lượng Từ trường số Họa hại thì bệnh tật sẽ chủ yếu phát sinh ở khoang miệng, khí quản, yết hầu, tuyến bạch huyết, lồng ngực liên quan đến khí quan. Chỉ riêng năng lượng Từ trường sổ Họa hại đã có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nếu lại thêm năng lượng số mặt trái thì khi gặp vấn đề sẽ là càng thêm khó khăn.

Hình thức hỗ động của năng lượng số Họa hại: Ngôn ngữ là sở trường của năng lượng số Họa hại nhưng ngược lại cũng sẽ vì cái gọi là sở trường mà mang đến cãi vã thị phi không cần thiết mà chọc ra mầm tai vạ. Mà người có năng lượng từ trường Họa hại tự mình cũng sẽ không biết nên hết lần này đến lần khác không ngừng phạm sai lầm, thậm chí dẫn đến cục diện không thể vãn hồi. Khi cãi vã dễ sinh ra tranh chấp xung đột với người khác có lẽ là vết thương trí mạng của từ trường Họa hại, có cái gọi là răng sắt, miệng cứng chính là ý này.

Năng lượng Từ trường số Họa hại chẳng những nói chuyện sắc bén mà lại rất biết nói đại đạo lý, tạm thời không quan tâm đến tính chân thực của nó như thế nào thì từ trường Họa hại có thể nói thiên hoa loạn trụy, có thể thấy được bọn họ cực kỳ có tài hùng biện, không đạt mục đích thề không thôi.

Thái độ của người có năng lượng Từ trường số Họa hại đối với thành công và thất bại có sự khác biệt khá lớn. Bọn họ rất không nguyện ý tiếp nhận thất bại, đối với thất bại, người có từ trường Họa hại rất khó tiếp nhận, đây là do từ trường Họa hại rất yêu thể diện của bản thân. Người có năng lượng Từ trường số Họa hại có lòng háo thắng đặc biệt mạnh, họ không cho phép tôn nghiêm của mình hoặc thể diện bị giẫm đạp, càng không thể tiếp nhận nếu có ai chỉ trích họ một cách trực diện cho dù đúng là họ có phạm sai lầm. Chỉ có thể khuyên bảo, đề nghị, cùng họ câu thông, thật ôn hòa thì họ mới nghe lọt tai. về cơ bản người có năng lượng Từ trường số Họa hại là người biết đạo lý, chỉ bất quá phải nói chuyện bình hòa đồng thời hài hước thì mới có thế đả động được bọn họ, và làm bọn họ tâm phục khẩu phục.

Người có năng lượng Từ trường số Họa hại rất dễ chọc giận người khác, đây cũng là vì từ trường Họa hại nói chuyện miệng thẳng tâm nhanh, đối với cái ảnh hưởng xấu này cần đặc biệt lưu ý, không thể vì thế mà tạo thành sai lầm lớn.

Năng lực học tập của năng lượng số Họa hại: Năng lượng Từ trường số Họa hại thích hợp học về ngôn ngữ, cái này sẽ trợ giúp họ phát triển trong tương lai.

Các ngành nghề cần lấy khẩu tài làm chủ đều cực kỳ thích hợp với năng lượng từ trường số Họa hại. Năng lượng Từ trường số Họa hại sẽ chém gió, bốc phét, sau khi được nhiều người tán đồng sẽ dẫn đến tự đắc và không tự chủ được mà nói dối, cho rằng để cho vui nhưng dần sẽ biến thành thói quen, cho rằng không nói thật cũng sẽ không bị người khác bóc mẽ mà tạo thành tổn thương lớn hơn cho tương lai, đây là điều cần lưu ý.

Đối với những bạn bè mà trong số chứng minh thư/thẻ căn cước số hoặc số điện thoại di động có năng lượng Từ trường số Họa hại thì khi giao tiếp với họ dù bạn có đứng thì họ cũng sẽ khó mà mở miệng ra khen bạn, điển hình của việc tâm phục mà khẩu không phục

Tổng kết về từ trường số Họa hại

Rất biết nói đại đạo lý, có tài hùng biện, không đạt mục đích thể không ngưng.

Thích chém gió, cực thích hợp với các ngành nghề cần tới tài ăn nói, dễ dùng miệng sinh Tài, dễ chọc giận người khác, thích lải nhải.

Nói chuyện thẳng thắn ít cân nhắc, dễ gây gổ với người khác.

Nóng tính, làm việc thường xung động cảm tính, dễ cãi vã, rất háo thắng, nói một tấc lên giời, mạnh miệng, hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng nội tâm lại yếu ớt không chịu nổi một kích.

Khó chấp nhận thất bại, thích thể diện, không thích chịu thua.

Háo thắng, không cho phép tôn nghiêm hoặc thể diện của bản thân bị chà đạp, càng không thể tiếp nhận việc bị người khác chỉ trích trực tiếp bản thân.

Thích thành nhân vật chính, dễ cãi nhau vì việc lặt vặt. Dễ có cãi vã thị phi ngoài ý muốn.

Dùng ngôn ngữ bình hòa và hài hước mới có thể đả động được bọn họ và khiến họ tâm phục khẩu phục.

Lực đề kháng với bệnh tật khá yếu, dễ bị tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến khoang miệng, khí quản, yết hầu, tuyến bạch huyết...

Sức khỏe yếu, dễ có các bệnh mang tính tiên thiên.

Từ trường Tuyệt mệnh

Năng lượng Tuyệt Mệnh thuộc sao Phá Quân, rất xấu. Chủ về bệnh khó chữa, mổ xẻ, đụng xe, mất trộm. Trong người cảm thấy không yên, mọi việc tính toán quá đáng, buồn phiền, đau khổ, u sầu, ít nói, ức chế tâm thần, duyên phận con cái bạc bẽo.

Tuyệt mệnh kim có mấy tổ hợp quy luật là: hào nhân biến. Hào thiên địa tĩnh.

tuyệt mệnh biến quái

Tuyệt Mệnh-Kim, nhân sinh ở giữa thiên địa, Thiên, địa không thay đổi, chỉ có người biến đổi, giống như một người bị khốn giữa thiên địa, không được tự do, có tượng bị nhốt. Từ đó xuất hiện tính cách quá phận, tính cách phân liệt, độc đoán, xung động, cho nên cùng Tuyệt mệnh kim cực đoan từ trường nhất trí.

năng lượng số tuyệt mệnh

Ưu điểm: Phản ứng nhanh, mẫn cảm mạnh đối với sự vật, tâm địa mềm, thiện lương, thẳng tính, rất dễ tin tưởng bạn bè.

Khuyết điểm: Khá dễ phạm thượng kháng lệnh sếp, và quá mức chấp nhất, vì quá chấp nhất mà sinh ra lực cản. Dễ sốt một, thường chỉ trích người khác không phải, khiến bạn bè xa lánh, tự cho là đúng, không nghe khuyên bảo, trong tình cảm và hôn nhân thiếu hòa hợp.

Nhân cách: Tâm địa thiện lương, trọng tình nghĩa, tin tưởng bằng hữu, dám mạo hiểm, dễ kích động, dễ bị lừa về tiền tài. Rất nỗ lực phấn đấu, thích đầu tư, dễ có tài sản cố định nhưng thiếu tiền mặt, đầu tư dễ thua thiệt thất bại, không giữ được tiền, xuất tiền nhanh, dễ phá tài.

Sự nghiệp: Làm về đầu tư, tài chính, cổ phiếu, hoặc tự mình lập nghiệp, dám liều, có tinh thần mạo hiểm, dễ có những quyết định cảm tính.

Tình cảm hôn nhân: Dũng cảm truy cầu, nhưng năng lực cân đối kém, bất lợi cho hôn nhân, dễ ly hôn (trước hôn nhân rất lãng mạn, không thích hợp kết hôn), dám yêu dám hận

Sức khỏe: Chú ý gan, thận, bệnh tiểu đường. Thậm chí tai nạn xe cộ, chết ngoài ý muốn, ung thư.

Quý nhân: Không có quý nhân tương trợ, mọi thứ dựa vào chính mình.

Tin tức đặc thù: Tử tôn diệt tuyệt, khó mang thai, dễ có kiện cáo

Nhân vật đại biểu: Trương Tử Cường (trùm cướp bóc)

Đặc điểm của năng lượng từ trường số Tuyệt mệnh:

Sẽ không trung dung, cuộc sống lên bổng xuống trầm, lúc cao lúc thấp không ổn định, cực đoan lạc quan hoặc bi quan lưỡng cực hóa, thường có chuyện tốt hoặc chuyện xấu phát sinh ngoài ý liệu. Dễ có vấn đề kiện cáo văn thư phát sinh. Tính cách bất chấp nguy hiểm, phản ứng nhanh đặc biệt khi làm việc, có khả năng phán đoán cực tốt, hay xử lý mọi việc theo cảm tính, chủ quan thành kiến sâu, trong đoàn thể thường là độc lai độc vãng, dễ được bạn bè sùng bái, nhưng thích một mình, tình cảm không dễ có kết quả, sau khi cưới năng lực cân đối gia đình cũng không giỏi, không dễ chia sẻ với bạn đời, hơi cực đoan, hay tự cho là đúng.

Rất nhiều người cho rằng năng lượng từ trường số Tuyệt mệnh không tốt. Nhưng bản thân số không có cát hung, nếu chỉ nói về đặc tính thì Tuyệt mệnh là hung tinh, nhưng chỉ khi xuất hiện hai số 12 Tuyệt mệnh thì mới có thể nói là hung, số 12 Tuyệt mệnh lại chưa chắc là hung tinh. Vì tổ hợp cả số điện thoại di động là rất trọng yếu. Chơi cổ phiếu hoặc bất động sản đều cần Tuyệt mệnh như tổ hợp 219,216.

Tuyệt mệnh yêu ghét rõ ràng, Tuyệt mệnh khá cố chấp, khi đã yêu thích cái gì đó thì sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn để đạt được.

Nếu đã kết hôn: Khi ở trong vận thế Tuyệt mệnh thì nên chú ý giữ gìn hôn nhân vì trong vận thế này sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, xem lúc ấy năng lượng số Tuyệt mệnh cao hay thấp thì quyết định hôn nhân có tan vỡ hay không.

Đặc tính quản lý tài sản của Tuyệt mệnh: Người có Tuyệt mệnh dám liều. Việc kiếm tiền đối với người Tuyệt mệnh đơn giản nhưng vất vả. Ở tài vận bọn họ hầu như là nhanh hơn người khác một bước, đây chính là một tiêu chuẩn đặc sắc của Tuyệt mệnh, nhưng năng lực giữ tiền lại không giỏi, kiếm tiền không khó, thủ tài thì lại cần nhờ người khác.

Sức khỏe của Tuyệt mệnh: Dễ có các bệnh về gan, thận, bệnh tiểu đường. Người có năng lượng từ trường số Tuyệt mệnh cuộc sống có nhiều biến động lớn vì vậy mà lao tâm lao lực gian khổ. về mặt sức khỏe thì rất dễ bị các bệnh về gan, thận, bí nước tiểu.

Hình thức hỗ động của Tuyệt mệnh: Cá tính xung động táo bạo, phi thường kiên trì chủ trương và ý nghĩ của mình, nhưng thường không để ý sự phản đối của người khác, kiên trì ý nghĩ của mình, đây cũng là nguyên nhân mà Tuyệt mệnh dễ thất bại. Sức phán đoán và nghị lực của Tuyệt mệnh khác với các từ trường số khác, có thể vượt qua khó khăn nhưng cũng vì vậy mà không nghe kiến nghị của người khác mà dẫn đến thất bại. Phương thức câu thông với Tuyệt mệnh đơn giản nhất là không dùng mệnh lệnh mà lấy tình động, vết thương chí mạng của Tuyệt mệnh là quá chú trọng bạn bè, Thiên y lấn Tuyệt mệnh cơ bản cũng là ở đây. Tuyệt mệnh có sức phán đoán cực kỳ nhạy cảm, nhưng phải ở trạng thái ổn định cảm xúc mới có thể phát huy, xung động là một trong những khuyết điểm của Tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh chịu áp lực tốt, khi có áp lực mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh được giao thì mới có cảm giác thành tựu. Đối với người Tuyệt mệnh cần có cảm giác được tán đồng.

Năng lực học tập của Tuyệt mệnh: Người Tuyệt mệnh háo thắng rất mạnh, ít khi nhận thua, nên những việc liên quan đến trí nhớ và năng lực suy tính là rất thích hợp. Người Tuyệt mệnh quan hệ xã hội khá kém, xung động táo bạo, không hòa hợp, tự cho là đúng. Người Tuyệt mệnh rất dễ tin người, nhưng nếu đã thất tín một lần thì sau đó đừng bao giờ hy vọng sẽ lại đạt được tín nhiệm của bọn họ một lần nữa. Người Tuyệt mệnh có thể sinh tử chi giao mà cũng có thể thanh đạm như nước.

Tổng kết năng lượng Tuyệt Mệnh

Tâm địa thiện lương. Phản ứng nhanh, có có độ mẫn cảm mạnh, có khả năng phán đoán. EQ kém, phải ở trạng thái ổn định cảm xúc mới có thể phát huy năng lực. Thẳng tính, dễ dàng tin bạn bè, quá chú trọng bằng hữu.

Cuộc sống khá thăng trầm, vì vậy mà lao tâm lao lực gian khổ.

Lòng háo thắng mạnh, ít khi nhận thua.

Có tinh thần mạo hiểm, dễ quyết định theo cảm tính, thích cờ bạc.

Tính khí nóng nảy không thể tỉnh táo xử lý tốt vấn đề cảm xúc, tính cách cực đoan thay đổi rất nhanh.

Thông minh vặt, dễ có vấn đề kiện cáo văn thư.

Cá tính cực đoan, xung động táo bạo, dễ phạm thượng bề trên, tự cho là đúng.

Thích độc lai độc vãng, thường sẽ được bạn bè sùng bái, nhưng thích ở một mình.

Phương diện tình cảm không dễ có kết quả, sau khi cưới khó cân đối gia đình, khó chia sẻ với phối ngẫu.

Tài vận thường nhanh, hơn người khác một bước, cổ phiếu, đầu cơ, mua nhà liên quan rất chặt chẽ đến Tuyệt mệnh.

Không có năng lực giữ tiền. Không nên hùn vốn, cho vay. Có thể đầu tư cổ phiếu.

Thích hợp với các việc cần đến trí nhớ và năng lực suy tính học tập. Có thể sinh tử chi giao, cũng có thể thanh đạm như nước, duyên cạn với lục thân.

Dễ có bệnh về gan, thận, hệ thống nước tiểu, bệnh tiêu đường. Quá độ mệt nhọc.

Từ trường Ngũ quỷ

Năng lượng Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh, xấu. Chủ các sự việc lôi thôi vô cớ ập đến. Người nhà mổ xẻ ung thư, tai tiếng thị phi, mất trộm, phá sản, hoả hoạn.

Ngũ quỷ hòa mầy tổ hợp quy luật là: hào Thiên và hào nhân đều biến, hào địa tĩnh.

quái biến ngũ quỷ

Ngũ quỷ hỏa, tuy hào địa không thay đổi, nhưng hào thiên thay đổi, hào nhân cũng thay đổi, giống như "Cảnh còn người mất", nhân sinh thay đổi biến động, cho nên Ngũ quỷ hỏa là biến động từ trường nhất trí.

năng lượng số ngũ quỷ

Ưu điểm: Tài hoa dào dạt, tư tưởng hay thay đổi, phản ứng nhanh, học tập mạnh, thường sẽ làm việc nghịch thế khiến mọi người khó có thể tưởng tượng.

Khuyết điểm: Không ổn định, rất dễ có họa sát thân, cần đặc biệt chú ý, năng lượng số Từ trường Ngũ quỷ càng lớn thì sinh ra bệnh tật, huyết quang ngoài ý muốn sẽ càng nghiêm trọng

Nhân cách: Thông minh, phản ứng nhanh, nhiều ý đồ xấu, thay đổi thất thường, hay nghi ngờ, không dễ tin người, nhiều thiên tài ám Tài, tiền tài tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không ổn định, không có cảm giác an toàn.

Tài vận: buôn bán, mệnh lý tông giáo là thích hợp.

Sự nghiệp: Thường xuyên biến động, không an phận, làm các việc như buôn bán, công tác nhiều, tông giáo

Tình cảm: Tình cảm hay thay đổi, không an phận, dễ có quan hệ tay ba, ngoại tình, ly hôn.

Sức khỏe: Dễ có bệnh về tim, tuần hoàn máu, tai ương ngoài ý muốn

Quý nhân: Hay nghi ngờ, không tin người, thiếu quý nhân

Tin tức đặc thù: Năng lượng Ngũ quỷ cao + Tuyệt mệnh dễ bị ung thư

Nhân vật đại biểu: Tào Tháo

Đặc điểm năng lượng từ trường số Ngũ quỷ:

Cá tính âm trầm, độc hành, làm việc khiến người không thể phỏng đoán, có song trọng nhân cách, thường có họa sát thân, ý đồ xấu rất nhiều, nhưng nội tâm yếu ớt lại thường cực đoan, là người rất hiện thực, dễ ly dị, chia tay hoặc ngoại tình, tương đối không định tính, tùy thời cải biến, không theo chính đạo, không đi chính thống khá rõ, cùng người ở chung dễ lập hội nhưng bụng dạ cực sâu.

Chứng minh thư có từ trường Ngũ quỷ hoặc từ trường hậu thiên có càng nhiều số Ngũ quỷ thì không dễ an ổn tại một vị trí, muốn đổi công việc, không cam lòng bình thản, nhiều ý đồ xấu. Có tài hoa là chuyện tốt, nhưng những người có Ngũ quỷ từ trường đều có thể nhìn thấy tình cảm và cuộc sống thất lạc lên xuống, vì Ngũ quỷ từ trường trong tình cảm cực thiếu cảm giác an toàn, năm bắt được tâm sự của bọn họ là cực khó, người có từ trường Ngũ quỷ rất đa nghi, cùng họ ở chung cần chuẩn bị về tâm lý, vì họ không tín nhiệm bất cứ ai.

Đặc tính tình cảm của số Ngũ quỷ:

Thay đổi thất thường, thường xuyên ở tình trạng không ổn định, thường vì những ý nghĩ kỳ quặc của mình mà có những phán đoán sai lầm.

Từ trường số Ngũ quỷ đối với tình cảm khá âm tình bất định, biến hóa đa đoan, tình cảm hoặc hôn nhân so với các từ trường khác thì đa đoan hơn nhiều, họ luôn cảm thấy không an toàn trong tình cảm. Chỉ cần có một chút cảm giác không an toàn, họ sẽ lựa chọn thả tay không làm, quyết định rời đi.

Nếu đã kết hôn: Khi vào hành vận có từ trường số Ngũ quỷ thì cần coi chừng có biến hóa, rất có khả năng sẽ có chuyện ngoại tình.

Quản lý tài sản của từ trường Ngũ quỷ: quản lý tài sản là khá mờ ám, nếu số điện thoại di động phối hợp sai, mà công việc lại có liên quan đến tiền, vậy thu nhập sẽ khá ám muội.

Đặc điểm thể chất của năng lượng số Ngũ quỷ: hay thay đổi, khó tính toán theo quy tắc, về cá tính nổi bật nhất chính là sự thay đổi thất thường, về sức khỏe thì bệnh tật cũng dễ có tính đột phát, khi bệnh tật đã phát sinh thì đều không phải là bệnh vặt. Ở tuổi thanh niên, nữ cần lưu tâm các bệnh phụ nữ, nam cần lưu ý biến hóa dị thường của tim phổi. Ớ tuổi trung niên và lão niên thì cần đặc biệt lưu ý các bệnh về não và hệ thống miễn dịch. Ở mọi độ tuổi thì tâm bệnh luôn liên quan đến bệnh ở đường sinh dục.

Hình thức hỗ động năng lượng số Ngũ quỷ:

Năng lượng số Ngũ quỷ là đối tượng khó thuần phục nhất, tư duy của họ mỗi giờ mỗi khắc đều cải biến, không thể nắm bắt vì ý nghĩ của họ khá loạn xạ, không ngừng cầu mới cầu biến. Họ cũng không dễ chia sẻ, luôn có thái độ hoài nghi đối với người và vật quanh mình.

Năng lượng số Ngũ quỷ có thể không ngừng sáng tạo cái mới cho xã hội, luôn có lý niệm biến đổi và cải cách, nhưng trọng điểm là mọi người có thể tiếp nhận ý nghĩ của từ trường Ngũ quỷ hay không.

Ngũ quỷ số lượng từ trường, tán phát năng lượng, là biến hóa đa đoan chỗ hiện ra nhân cách đặc chất, đều là không ổn định không có cảm giác an toàn.

Đối với ý nghĩ của năng lượng số Ngũ quỷ nhất định phải hoàn toàn tán đồng, lắng nghe và tôn trọng, nếu có chút không kiên nhẫn, hoặc muốn gây trở ngại ý nghĩ của họ thì bọn họ sẽ lập tức làm ngược lại.

Trên cơ bản năng lượng số Ngũ quỷ có song trọng cá tính, có chính nghĩa sứ mệnh, đồng thời cũng có hóa thân của ma quỷ.

Năng lực học tập của năng lượng số Ngũ quỷ: Phản ứng nhanh nhẹn và có khả năng suy luận, có năng lực cực mạnh về phương diện thưởng thức nghệ thuật.

Tổng kết Ngũ Quỷ

Phản ứng nhanh nhẹn và có tư duy suy luận, có năng khiếu nghệ thuật, tài hoa, năng lực học tập mạnh.

Luôn có ý nghĩ đặc biệt không giống bình thường, thường xuyên biến động, không dễ an định tại một vị trí, không ngừng cầu mới cầu biến, không cam lòng bình thản, làm việc nghịch thế, không theo khuôn khổ, làm những việc không ai có thể tưởng tượng.

Dễ kết bè nhưng lòng dạ cực sâu.

Cá tính âm trầm, độc hành, thay đổi thất thường, dễ gặp khó khăn trắc trở.

Đối với sự vật quanh mình không có cảm giác an toàn, nội tâm yếu ớt thường hướng cực đoan, đa nghi.

Song trọng cá tính, có chính nghĩa sứ mệnh, đồng thời cũng có thể hóa thân của ma quỷ.

Là người thực dụng; làm việc qua loa dối trá dễ bị bọn họ biết được.

Hôn nhân không an phận hoặc dễ ngoại tình, tình cảm biến hóa đa đoan.

Dễ có bệnh về tim, bệnh cấp tính, bệnh về tuần hoàn.

Ứng dụng của Bát Cực Linh Số

Cũng giống như các phương pháp xem bói sim khác, phương pháp ứng dụng Bát Cực Linh Số có thể giúp chúng ta khai phá những tiềm ẩn bên trong của số điện thoại, phân tích những điểm yếu và mạnh trong từng khía cạnh của cuộc sống như: công danh, tài lộc, tình cảm, cách ứng xử trong xã hội...qua đó biết được cát hung của người sử dụng sim điện thoại. 

Bát cực linh số cũng có thể ứng dụng để xem nhiều con số khác trong biển số xe, số nhà, số tài khoản ngân hàng... Nhưng chúng ta đừng quá lạm dụng vào nó để dẫn đến tâm lý mê tín dị đoan, ứng dụng sai cách và sai mục đích.

Lưu ý khi sử dụng Bát Cực Linh Số

Lựa chọn một chiếc sim phong thủy, một biển số xe, hay thậm chí số nhà cũng chỉ giúp chúng ta sở hữu được một vật thể tốt, có thể gọi là vật gieo duyên, chứ không thể là thứ thay đổi cuộc đời bất kỳ ai.

Nhìn chung, cuộc đời mỗi chúng ta vốn dĩ chẳng ai có thể hoàn mỹ cả. Có người giàu về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần; cũng có người tinh thần hạnh phúc nhưng cuộc sống lại cơ hàn về tài chánh; cũng có người đã có nhiều nhưng chưa biết đủ, bản thân không biết trân trọng giá trị đang có nên đánh mất đi sự hạnh phúc vốn có của bản thân mình.

Đã là con người thì phải có 2 thứ sướng-khổ, vốn dĩ nó là hai mặt đối lập trong cuộc sống này, nhưng phải tồn tại song song. Đó chính là nguyên lý của âm dương trong Kinh Dịch. Có âm thì phải có dương, trong dương có âm, trong âm có dương, cũng là trong khổ chúng ta mới tìm ra được cái hạnh phúc, cũng trong hạnh phúc đó sẽ nảy sinh nguồn cơn của những đau khổ. 

Nếu thấu hiểu được đạo lý này, chúng ta bớt khổ hơn trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ là bất lợi cho ta. Đây cũng chính là triết lý của đạo Phật - đạo để giác ngộ, thấy trong khổ hạnh có an lạc.

Bản thân tôi, là người nghiên cứu huyền học lâu năm và cũng trải nghiệm nhiều pháp môn huyền học, nói để quý vị tin rằng ngay cả người thực sự hiểu đủ sâu về huyền học cũng như quá sâu về những kinh nghiệm trong sim phong thủy cũng phải công nhận một điều rằng: "sim phong thủy không phải là thứ giúp bạn thay đổi cuộc đời". Mà cuộc đời này là do bạn, chính bạn mới là nhân tố thay ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

Bởi lẽ, sự nghèo khổ hay vui sướng ở hiện tại, đều do sự hình thành từ nhân quả - không ai thoát khỏi quy luật nhân quả. Do đó, chính nhân quả của bạn được tích tụ từ bé đến lớn mới hình thành bạn ở hiện tại, không có gì có thể thay đổi được gốc rễ của nhân quả này, không có vật phẩm phong thủy nào có thể cải biến được cả gốc rễ của một đời người.

Hiện nay, có xuất hiện nhiều nhóm đa cấp, họ thành lập công ty và tuyển đại lý kinh doanh về sim phong thủy theo môn Bát Cực Linh Số. Vì bản chất là đa cấp, họ phải nạp tiền vào hệ thống trước nên việc tư vấn sim của họ thiên về bán hàng chạy doanh số hơn là tư vấn để giải quyết một vấn đề gì đó cho bạn, họ PR sản phẩm sim phong thủy có công dụng thần thánh quá mức so với thực tế, tạo sự mê tín cho khách hàng để khách hàng mê muội vào sản phẩm của họ. Họ hù dọa khách hàng về những vấn đề tiêu cực để chốt đơn với khách hàng, họ dùng những chiêu trò về phản hồi của khách hàng để lấy lòng tin của bạn...

Nghề phong thủy xưa giờ vốn được rất nhiều người kính trọng, nhưng gần đây có nhiều người lợi dụng hình ảnh ấy để làm những điều thiếu đi đạo đức của một người làm phong thủy. Biết những người tìm đến phong thủy đa số đều gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng lợi dụng điều đó để trục lợi cho bản thân mình.

Trước khi quyết định xuống tiền mua một con sim phong thủy mà người bán cho rằng sẽ cải vận bạn, bạn hãy đặt một câu hỏi: Liệu tôi dùng sim này thì tôi có hạnh phúc và không đau buồn như trước đây? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không! Bởi lẽ, cuộc đời này vẫn thế, vẫn sẽ có những thăng trầm trong cuộc sống. Vậy nên, đừng để những kiểu PR sản phẩm quá lố như vậy làm ảnh hưởng tâm lý bạn và sập bẫy mua những giá trị đa cấp đắc đỏ quá mức bình thường.

Những điều lưu ý trên là hết sức cần thiết cho những ai quan tâm đến sim phong thủy. Ngoài ra, có cả trăm ngàn cách thức xem bói sim khác nhau trong xã hội này, nên lựa chọn phương pháp nào, quý vị cũng phải tìm hiểu kỹ và nên tham vấn với những chuyên gia về lĩnh vực huyền học. Khi đề cập đến vấn đề này, để quyết định chọn phương pháp nào để chọn sim phong thủy? Thì chỉ có kinh nghiệm mới có thể giải thích được cho quý vị hiểu.

Huyền Đàn Sim Kinh Dịch là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và hành nghề sim phong thủy, nếu có thắc mắc vui lòng inbox zalo hoặc facebook của chúng tôi để được trợ giúp.

Hãy để lại bình luận của bạn với chúng tôi

Đang xử lý...
(Thay đổi)
Nhập thông tin