Blog sim phong thủy

Chuyên mục tổng hợp các bài viết liên quan đến chuyên môn phong thủy và sim phong thủy. Những bài viết dưới đây là những kiến thức phong thủy chuyên sâu và đáng giá nhất của simkinhdich.com.  

Tất cả những bài viết này sẽ mang đến những lượng kiến thức nhất định giúp quý khách hàng hiểu rõ về sim phong thủy.

Hướng dẫn gieo quẻ Kinh Dịch bằng ba đồng xu cổ

Hướng dẫn gieo quẻ Kinh Dịch bằng ba đồng xu cổ

Khi gieo quẻ cần không gian yên tĩnh, thành tâm, quần áo chỉnh tề, tập trung vào câu cần hỏi. Bỏ ba đồng xu vào lòng bàn tay, dùng hai tay úp lại. Nếu có chuẩn bị sẵn bộ mu rùa thì càng tốt, tập trung tinh thần vào câu hỏi, sau đó gieo 3 đồng xu trên 1 cái đĩa, gieo tất cả 6 lần để lập quẻ.