Giỏ sim (0)

Quẻ Hỗ - Ý Nghĩa của quẻ Hỗ trong Kinh Dịch

Trong Bốc Dịch, chúng ta hay nghe nói đến quẻ Chủ, Quẻ Hỗ và Quẻ Biến. Nhưng khái niệm về ý nghĩa của 3 quẻ này được hiểu một cách cứng nhắc và lan man, chưa rõ ràng. Hầu hết tôi tháy người ta hay nói rằng quẻ hỗ biểu thị giai đoạn giữa của sự việc cần chiêm đoán. Điều này hết sức cơ bản, để hiểu rõ ngọn nguồn của quẻ Hỗ, mời các bạn đọc chi tiết.

Quẻ Hỗ là gì?

Quẻ Hỗ là quẻ được lập từ việc chọn các hào trong nội hàm của quẻ Chủ. Quẻ Hỗ là một loại quẻ Thể khác tương đối với chính thể của quẻ Dịch. Muốn tìm hiểu quẻ Hỗ, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ được quẻ Chủ (Chính thể).

Trong Mai Hoa Dịch Số, Chính thể của một quẻ Dịch là phương pháp dùng quan sát tượng quẻ, nhưng đối với phép Lục Hào, thì cần phải quan sát đầy đủ 6 hào, nạp giáp để chiêm đoán sự việc. Loại phương thức này thông qua sự tương tác của ngũ hành, thiên can, địa chi của các hào (từ hào 1 đến hào 6), và cả sự tương tác của Thượng Quái và Hạ Quái với nhau để chiêm đoán.

Còn quẻ Hỗ, là một phương thức khác dùng để xem tượng quái, phương thức này lấy hào 2,3,4,5 trong quẻ chính để quan sát bổ trợ cho quẻ Chủ.

Cách lập quẻ Hỗ

Cách tìm quẻ Hỗ là dùng hào thứ 2,3,4,5 của quẻ Chủ giao thoa tạo thành trùng quái mới. Cách lấy quẻ Hỗ chi tiết như sau:

Ghép hào thứ 2, hào thứ 3, hào thứ 4 thành Hạ Quái.

Ghép hào thứ 3, hào thứ 4, hào thứ 5 thành Thượng Quái.

Kết quả là hình thành một trùng quái(quẻ) mới gọi là quẻ Hỗ.

Lưu ý: Những quẻ thuần như: Thuần Càn, Thuần Khôn, Thuần Cấn, Thuần Chấn, Thuần Tốn, Thuần Ly, Thuần Đoài, Thuần Khảm thì quẻ Hỗ cũng giống như quẻ Chủ.

cách tính quẻ hỗ
Cách lập quẻ Hỗ

Cách dùng quẻ Hỗ

Xưa kia, các vị Tiền Thánh Nhân sử dụng cỏ thi để lập quẻ Dịch, suy cứu về Thể tượng, Dụng tượng, Hào tượng, Quái tượng, Hỗ tượng để định cát hung. Thể tượng là "mình", Dụng tượng là "việc". Nội quái có 3 hào, Ngoại quái có 3 hào và có Thế Ứng.

Hào Thế ở khoảng đơn quái nào thì khoảng ấy, đơn quái ấy là Thể Tượng, Thể Thân. Hào Ứng ở khoảng đơn quái nào thì khoảng ấy là dụng tượng, dụng thân.

Ví dụ như: Quẻ Thiên Địa Bĩ, hào Thế ở Tam của nội quái Khôn thì khoảng nội quái Khôn ấy là Thể tượng, Thể Thân. Hào Ứng ở hào lục(6) của ngoại quái Càn thì khoảng ngoại quái Càn là dụng tượng, dụng thân(dụng thân không phải dụng thần). Nội quái Khôn thuộc Thổ, ngoại quái Càn thuộc Kim Thổ sinh Kim nên đây là Thể sinh cho Dụng, bị tiết khí, bị tuyệt nên là quẻ xấu và thành "Bĩ". 

Sau đó, coi đến quẻ Hỗ, cách tính quẻ Hỗ cũng lấy quẻ Chủ làm mẫu như hướng dẫn trên. Như vậy từ quẻ chủ Thiên Địa Bĩ, ta có quẻ hỗ là Phong Sơn Tiệm. "Bĩ" là bế tắc, bĩ bực; "Tiệm" là dần dần, thấm dần, có sự tiến triển tốt dần lên, tốt (nhưng ta sẽ không xét ý nghĩa này của quẻ Hỗ). Mà xét như sau:

Quẻ chủ Thiên Địa Bỉ thuộc tượng tính của quẻ Càn là Kim, quẻ Hỗ sinh quẻ chủ, nên tốt. Với quẻ Hỗ Phong Sơn Tiệm này, thì nội quái Cấn thuộc Thổ, ngoại quái Tốn thuộc Mộc, Mộc khắc Thổ là dụng tượng khắc thể nên việc có trở ngại, nhưng nhờ những cái tốt kể trên nên lướt đi, trước hung sau cát. Nhưng nếu coi về cầu tài thì lại tốt vì đây là việc tới tìm mình, mình sẽ có tiền, hơn nữa Mộc trong quẻ Bĩ thuộc hào Tài.

Thế và Ứng là dùng cho các hào, Thể và Dụng là dùng cho các quái. Còn dụng thần là một trong Lục Thân được đưa ra dùng coi như tốt xấu cho sự việc trong phép Lục Hào sau này.

Sai lầm về quẻ Hỗ

Nguyên văn trong Mai Hoa Dịch Số có câu: "Hỗ quái chỉ dụng bát quái, bất tất thủ lục thập tứ quái trùng danh".

Tức dịch ra là: quẻ hỗ chỉ xem về quái, chứ không xét tên quẻ dịch. Ví dụ quẻ Thiên Địa Bĩ là quẻ chủ, quẻ Hỗ là Phong Sơn Tiệm, thì chỉ xét tương tác của quái Chấn và Cấn của quẻ Phong Sơn Tiệm, chứ không xét ý nghĩa tượng quẻ của quẻ Phong Sơn Tiệm.

Việc xét tên quẻ Hỗ theo cách xem ý nghĩa quẻ là khá phổ biến với những người mới học Dịch.

Nhược điểm của quẻ Hỗ

Như các bạn biết, quẻ Hỗ bản chất nó được rút ra từ quẻ Chính, nên khi xem quẻ, chúng ta để ý rằng quẻ hỗ đi chết liền với quẻ Chủ. Vì vậy việc dự đoán không có tính linh động, trong khi bản chất của Kinh Dịch là mô tả sự vận động không ngừng của Thiên Địa và Nhân.

Ví dụ quẻ Thiên Địa Bỉ, thì mãi mãi quẻ quẻ Hỗ nó là Phong Sơn Tiệm, vậy việc xét quẻ Hỗ có quan trọng hay không nếu chúng ta chỉ cần khai thác tốt thông tin của quẻ Chủ.

Chính vì lẽ đó, sau này, Quỷ Cốc Tử tiên sư thấy Dịch Lý bao quát, cao siêu rộng lớn, nên nếu không thấu triệt thì dễ mơ hồ, không luận đoán rõ ràng, nên ông nghiên cứu cách dùng đồng xu để gieo quẻ thay cho cách rút cỏ Thi và đặt ra các hào thuộc Lục Thân là: Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Tử Tôn, Thê Tài, Quan Quỷ và sự sinh chắc chế hóa lẫn nhau. Phân biệt giữa dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, với nguyên tắc về sự "sinh, khắc, xung, hình củng, hợp, không, phá, động tĩnh..." để khai thác tốt các thông tin của quẻ Chủ và quẻ Biến, giúp cho hậu nhân dễ biết được cát hung, mổ xẻ cái tốt xấu được dễ dàng.

Khi quy nạp ra các thông tin đầy đủ như phép Lục Hào ngày nay, thì Quẻ Hỗ không còn công dụng để dự đoán nữa, mà thay vào đó những vấn đề bên trong quẻ được diễn giải thông qua các mối quan hệ giữa thiên can, địa đia, ngũ hành và các mối quan hệ của chúng trong 6 hào của quẻ Chủ.

Quẻ hỗ trong xem bói sim Kinh Dịch

Như các bạn đã hiểu ý nghĩa của quẻ Hỗ, quẻ Hỗ chỉ được ứng dụng trong cách bói cổ xưa, Quẻ Hỗ không diễn đạt hết vấn đề và ít được nghiệm chứng chính xác, thay vào đó những vấn đề mô tả diễn giải chi tiết trong quẻ đã được phép Lục Hào khai thác triệt để giúp cho việc luận đoán được linh nghiệm hơn nhiều. Vậy nên việc xét quẻ Hỗ là không cần thiết trong xem bói sim phong thủy, đó là lý do các bạn thấy phần mềm xem bói sim của chúng tôi có hiển thị lá quẻ sim, có phân tích đầy đủ các thông số trong phép Kinh Dịch Lục Hào, để các chuyên gia Kinh Dịch luận giải ý nghĩa số điện thoại và phân tích sự ảnh hưởng của nó đến người sử dụng.

ví dụ về quẻ sim điện thoại
Ví dụ mẫu về quẻ Lục Hào của sim phong thủy

 

Đánh giá về thực trạng sử dụng quẻ hỗ hiện nay tại các website, hầu hết các website xem bói sim có sử dụng Kinh Dịch đều dụng quẻ Chủ và quẻ Hỗ. Trong đó, họ xem xét ý nghĩa tượng quẻ Hỗ là hoàn toàn sai với nguyên lý của Kinh Dịch, và xét tượng quẻ của quẻ Chủ cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong Kinh Dịch mà thôi.

Như vậy, tổng kết bài tôi hi vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ có thể truyền tải một cách dễ hiểu cho quý bạn đọc. Nếu có ý kiến đóng góp hãy để lại bình luận bên dưới!

Hãy để lại bình luận của bạn với chúng tôi

Đang xử lý...
(Thay đổi)
Nhập thông tin
  • LThành Luân
    Như sim 091 33 67876 thì phân tích ra quẻ tốt hay xấu ạ. Nhờ anh phân tích dùm em hiểu với
    Trả lời:
 0932.60.1616
chat zalochat facebook