Giỏ sim (0)

Sự hình thành của Kinh Dịch

Theo các sách nho cổ, Kinh Dịch được ra đời từ thời Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc. Vua Phục Hy thấy ở con sông Hoàng Hà có con long mã hiện lên,trên lưng có các 9 vân, căn cứ vào đó ông vạch ra lý thuyết âm-dương. 

Với vạch liền "___" gọi là vạch dương, vạch đứt "_ _" gọi là vạch âm. Hai vạch này còn được gọi là lưỡng nghi.

Trên mỗi nghi lại vạch thêm một vạch dương và âm được thêm tứ tượng:

  1. Trên nghi dương "___" thêm vạch dương "___" được gọi là Thái Dương ""

Trên —

Hãy để lại bình luận của bạn với chúng tôi

Đang xử lý...
(Thay đổi)
Nhập thông tin
     0932.60.1616
    chat zalochat facebook