Địa Sơn Khiêm

Giải nghĩa:

Thoái dã. Cáo thoái. Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, đóng cửa. Thượng hạ mông lung chi tượng: tượng trên dưới hoang mang.

Nhị nhân phân kim (hai người chia vàng)

Khiêm nghĩa là nhún nhường và khiêm tốn. Đơn quái trên là Khôn, tượng đất. Đơn quái dưới là Cấn, tượng núi. Dãy núi cao khom mình và trú ngụ bên dưới dồng bằng mênh mông, tiêu biểu cho đức hạnh khiêm tốn và nhún nhường, biết đối đãi với sự vật, sự việc một cách khiêm nhường như vậy do đó mọi sự việc đều thuận lợi. Khiêm cũng có nghĩa là tặng phần dư dả của mình cho người thiếu thốn.

Trong đoán quẻ, nó có nghĩa rằng sự nghiệp cần phải khiêm tốn, nhường nhịn mới có thể vượt qua sông lớn, bình an vô sự.

Biểu đồ sức mạnh
Thế vận Bình an vô sự
80%
Tài Lộc Tài lộc tăng dần đều.
82%
Sự nghiệp Khiêm tốn thành thật, tạo uy tín thì sự nghiệp pháp triển
85%
Tình cảm Tình yêu tốt đẹp, hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc
80%
Gia đạo Đáng hài lòng. Vận may gia đình sẽ dần dần phát triển.
85%
Thi cử Bình thường, không có trở ngại.
80%
Bộ lọc sim thông minh
Sắp xếp: Giá ↓ Giá ↑
Tìm dạng sim:

- Quẻ số 15 - Địa Sơn Khiêm

STT Số sim Quẻ dịch Giá Xem bói Mua
1 0799.77.55.33
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 4.500.000 Xem bói sim Đặt mua
2 0799.77.99.33
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 8.000.000 Xem bói sim Đặt mua
3 0837.668.180
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 650.000 Xem bói sim Đặt mua
4 0984.309.437
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
5 0961.845.257
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
6 0965.415.720
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 630.000 Xem bói sim Đặt mua
7 0965.487.404
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
8 0965.490.365
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
9 0967.254.383
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
10 0967.265.497
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
11 0764.77.77.11
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 6.000.000 Xem bói sim Đặt mua
12 0778.288887
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 3.500.000 Xem bói sim Đặt mua
13 0784.56.57.58
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 6.000.000 Xem bói sim Đặt mua
14 0901.629.040
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
15 0901.643.466
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 630.000 Xem bói sim Đặt mua
16 0901.689.464
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
17 0901.691.553
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
18 0901.697.511
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
19 0908.713.676
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 650.000 Xem bói sim Đặt mua
20 0908.739.030
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 350.000 Xem bói sim Đặt mua
21 0969.831.210
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 630.000 Xem bói sim Đặt mua
22 0971.714.729
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
23 0978.058.550
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
24 0978.058.550
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
25 0327.414.558
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
26 0338.200.959
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 650.000 Xem bói sim Đặt mua
27 0342.775.911
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
28 0343.633.090
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 580.000 Xem bói sim Đặt mua
29 0345.494.244
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
30 0347.223.855
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
31 0358.051.962
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 650.000 Xem bói sim Đặt mua
32 0362.577.100
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 650.000 Xem bói sim Đặt mua
33 0368.773.212
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 650.000 Xem bói sim Đặt mua
34 0384.966.559
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 580.000 Xem bói sim Đặt mua
35 0397.55.11.44
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 3.000.000 Xem bói sim Đặt mua
36 0397.55.55.00
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 5.000.000 Xem bói sim Đặt mua
37 0914.284.739
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 890.000 Xem bói sim Đặt mua
38 0933.103.004
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 680.000 Xem bói sim Đặt mua
39 0933.108.700
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 700.000 Xem bói sim Đặt mua
40 0933.128.050
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 650.000 Xem bói sim Đặt mua
41 0933.134.611
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 680.000 Xem bói sim Đặt mua
42 0933.135.717
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
43 0933.160.522
Địa Sơn Khiêm - Hào 1 700.000 Xem bói sim Đặt mua
44 0933.170.556
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
45 0933.173.885
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 700.000 Xem bói sim Đặt mua
46 0933.175.272
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
47 0933.183.255
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua
48 0933.184.775
Địa Sơn Khiêm - Hào 5 680.000 Xem bói sim Đặt mua
49 0933.186.144
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 490.000 Xem bói sim Đặt mua
50 0933.195.711
Địa Sơn Khiêm - Hào 3 580.000 Xem bói sim Đặt mua