Thủy Hỏa Ký Tế

Giải nghĩa:

Hợp dã. Hiện hợp. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. Hanh tiểu giả chi tượng: việc nhỏ thì thành.

Triệu: Kim bảng đề danh (Tên ghi bảng vàng)

Ký Tế nghĩa là mọi sự đang hoàn tất hay đã hoàn tất — sau khi hoàn tất, hoàn thành. Lực dương tượng trưng cho số lẻ, và lực âm tượng trưng cho số chẵn. Các hào thay phiên nhau trong toàn quẻ, một dương (vạch liền) rồi một âm (vạch đứt). Mỗi hào đều ở đúng vị trí của mình, và hai lực đang nối tiếp qua lại với nhau. Trong 64 quẻ chỉ có quẻ này lục hào cương nhu đều có.

Trong đoán quẻ, quẻ này hàm chỉ sự việc đã đến cực điểm, hoàn thành, mọi việc đã xong xuôi. Nhưng lưu ý, khi mọi việc hoàn thành thì người ta dễ mất đi mục tiêu mà lười nhác, bắt đầu xuống dốc.

 

Biểu đồ sức mạnh
Thế vận Mọi việc thuận lợi. Đề phòng sa sút
80%
Tài Lộc Tài vận bình thường
80%
Sự nghiệp Sự nghiệp ổn định, rất tốt, nếu sau đó có xu hướng sa sút thì nên dừng lại.
85%
Tình cảm Có thể thành công nhưng sẽ xảy ra thay đổi nếu trì hoãn quá lâu.
80%
Gia đạo Gia đình yên bình, tích góp công đức thì được trường thịnh
75%
Thi cử Bình thường.
75%
Bộ lọc sim thông minh
Sắp xếp: Giá ↓ Giá ↑
Tìm dạng sim:

- Quẻ số 63 - Thủy Hỏa Ký Tế

STT Số sim Quẻ dịch Giá Xem bói Mua
1 0984.124.508
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
2 0984.923.105
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
3 0985.004.708
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
4 0788.77.11.99
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 4.500.000 Xem bói sim Đặt mua
5 0788.77.66.44
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 4.000.000 Xem bói sim Đặt mua
6 0933.705.833
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 620.000 Xem bói sim Đặt mua
7 0933.720.494
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 510.000 Xem bói sim Đặt mua
8 0933.725.992
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 620.000 Xem bói sim Đặt mua
9 0933.734.992
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 530.000 Xem bói sim Đặt mua
10 0933.746.188
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 700.000 Xem bói sim Đặt mua
11 0933.754.828
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 510.000 Xem bói sim Đặt mua
12 0933.768.050
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 610.000 Xem bói sim Đặt mua
13 0933.783.242
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 510.000 Xem bói sim Đặt mua
14 0937.308.335
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 620.000 Xem bói sim Đặt mua
15 0937.312.664
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 530.000 Xem bói sim Đặt mua
16 0937.318.433
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 530.000 Xem bói sim Đặt mua
17 0937.325.004
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 530.000 Xem bói sim Đặt mua
18 0937.326.030
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 610.000 Xem bói sim Đặt mua
19 0937.326.515
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 610.000 Xem bói sim Đặt mua
20 0937.326.757
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 610.000 Xem bói sim Đặt mua
21 0937.351.131
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 610.000 Xem bói sim Đặt mua
22 0937.359.131
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 610.000 Xem bói sim Đặt mua
23 0937.370.848
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 510.000 Xem bói sim Đặt mua
24 0937.382.100
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 620.000 Xem bói sim Đặt mua
25 0937.386.454
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 510.000 Xem bói sim Đặt mua
26 0937.392.404
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 510.000 Xem bói sim Đặt mua
27 0937.398.262
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 610.000 Xem bói sim Đặt mua
28 0937.398.550
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 620.000 Xem bói sim Đặt mua
29 0397.303.789
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 3.000.000 Xem bói sim Đặt mua
30 0707.81.89.89
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 10.000.000 Xem bói sim Đặt mua
31 0768.99.00.55
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 2.500.000 Xem bói sim Đặt mua
32 0768.99.22.77
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 2.500.000 Xem bói sim Đặt mua
33 0768.99.66.77
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 3.500.000 Xem bói sim Đặt mua
34 0768.99.99.00
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 12.000.000 Xem bói sim Đặt mua
35 0769.088883
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 3.500.000 Xem bói sim Đặt mua
36 0777.11.88.11
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 10.000.000 Xem bói sim Đặt mua
37 0908.524.050
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 510.000 Xem bói sim Đặt mua
38 0908.589.774
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 530.000 Xem bói sim Đặt mua
39 0908.590.433
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 530.000 Xem bói sim Đặt mua
40 0922.13.8888
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 260.000.000 Xem bói sim Đặt mua
41 0963.439.726
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
42 0965.249.213
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
43 0965.254.675
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
44 0968.774.169
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 3 630.000 Xem bói sim Đặt mua
45 0971.584.313
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
46 0972.436.882
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
47 0972.436.882
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
48 0972.484.412
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 5 630.000 Xem bói sim Đặt mua
49 0976.803.727
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua
50 0976.803.727
Thủy Hỏa Ký Tế - Hào 1 630.000 Xem bói sim Đặt mua