15
Thứ Hai
Năm
Tháng Canh Dần
Ngày Bính Ngọ
Giờ Mậu Tý
Tiết Vũ Thủy
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1CN
23/6
2T2
24
3T3
25
4T4
26
5T5
6T6
28
7T7
29
8CN
1/7
9T2
2
10T3
3
11T4
4
12T5
5
13T6
6
14T7
7
15CN
8
16T2
9
17T3
10
18T4
11
19T5
12
20T6
13
21T7
14
22CN
15
23T2
16
24T3
17
25T4
18
26T5
19
27T6
20
28T7
21
29CN
22
30T2
23
31T3
24
THÔNG TIN CƠ BẢN
24 Tiết Khí:Vũ Thủy
Ngày Đầu Tiết Khí:17:44:29 - Thứ Năm Ngày 18/2/2021
Nhâm độn:Ngày Xích Khẩu
Lục Thập Hoa Giáp:Thiên hà thủy
Ngày Hoàng Đạo/Hắc Đạo:Ngày Bạch Hổ(Hắc Đạo)
Tuổi Xung:Canh Tý, Mậu Tý, Canh Ngọ, Mậu Ngọ
Thập Nhị Trực:Trực Định
Thời Tiết:Mùa Xuân - Trời âm u, mưa lạnh
Hướng Xuất Hành:
Hỷ ThầnTài ThầnHạc Thần
Tây Nam Đông tại Thiên

Phần mềm chuyển đổi ngày âm dương cơ bản

Phần mềm đổi ngày âm sang ngày dương là phần mềm cơ bản, giúp quý khách chuyển đổi được lịch ngày tháng âm và dương. 

Phần mềm đổi ngày cho phép bạn nhập cả ngày âm và dương để chuyển đổi. Phần mềm có thể đưa ra chính xác tiết khí của tháng, ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo.