Giỏ sim (0)

Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2023

Năm 2023
ĐNNTN8
381 Quý Mão
Đ246T7
ĐB795TBQ.Muội
B
Tam SátTây
Tháng 5
ĐNNTN2
492 Đinh Tị
Đ357T8
ĐB816TBT.Súc
B
Tam SátĐông
Lịch Huyền Không tháng 5 - 2023
Tháng 5
1 12/3Thứ Hai
1 Kỷ Mùi2Thăng
TS: Tây
NH: TC
2 13/3Thứ Ba
TS: Nam
NH: ĐN
3 14/3Thứ Tư
8 Tân Dậu3T.Quá
TS: Đông
NH: Đông
4 15/3Thứ Năm
TS: Bắc
NH: TN
5 16/3Thứ Sáu
TS: Tây
NH: Bắc
6 17/3Lập HạThứ Bảy
1 Giáp Tý1Khôn
TS: Nam
NH: TB
7 18/3Chủ Nhật
3 Ất Sửu6P.Hạp
TS: Đông
NH: TC
8 19/3Thứ Hai
2 Bính Dần4G.Nhân
TS: Bắc
NH: ĐN
9 20/3Thứ Ba
TS: Tây
NH: Đông
10 21/3Thứ Tư
TS: Nam
NH: TN
11 22/3Thứ Năm
8 Kỷ Tị2Đ.Tráng
TS: Đông
NH: Bắc
12 23/3Thứ Sáu
8 Canh Ngọ9Hằng
TS: Bắc
NH: Nam
13 24/3Thứ Bảy
9 Tân Mùi3Tụng
TS: Tây
NH: ĐB
14 25/3Chủ Nhật
TS: Nam
NH: Tây
15 26/3Thứ Hai
2 Quý Dậu7Tiệm
TS: Đông
NH: TB
16 27/3Thứ Ba
TS: Bắc
NH: TC
17 28/3Thứ Tư
TS: Tây
NH: ĐN
18 29/3Thứ Năm
TS: Nam
NH: Đông
19 1/4Thứ Sáu
TS: Đông
NH: TN
20 2/4Thứ Bảy
TS: Bắc
NH: Bắc
21 3/4Tiểu MãnChủ Nhật
7 Kỷ Mão8Tiết
TS: Tây
NH: Nam
22 4/4Thứ Hai
TS: Nam
NH: ĐB
23 5/4Thứ Ba
3 Tân Tị7Đ.Hữu
TS: Đông
NH: Tây
24 6/4Thứ Tư
TS: Bắc
NH: TB
25 7/4Thứ Năm
4 Quý Mùi8Khốn
TS: Tây
NH: TC
26 8/4Thứ Sáu
3 Giáp Thân9Vị Tế
TS: Nam
NH: ĐN
27 9/4Thứ Bảy
9 Ất Dậu4Độn
TS: Đông
NH: Đông
28 10/4Chủ Nhật
TS: Bắc
NH: TN
29 11/4Thứ Hai
TS: Tây
NH: Bắc
30 12/4Thứ Ba
7 Mậu Tý4Truân
TS: Nam
NH: Nam
31 13/4Thứ Tư
9 Kỷ Sửu2V.Vọng
TS: Đông
NH: ĐB
 0932.60.1616
chat zalochat facebook