Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2022

Năm 2022
ĐNNTN9
492 Nhâm Dần
Đ357T7
ĐB816TBĐ.Nhân
B
Tam SátBắc

Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2022

Từ 16:08,ngày 5/1- trước 03:45,ngày 4/2
ĐNNTN1
279 Tân Sửu
Đ135T3
ĐB684TBM.Di
B
Tam SátĐông
Từ 03:45,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐNNTN9
168 Nhâm Dần
Đ924T7
ĐB573TBĐ.Nhân
B
Tam SátBắc
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 02:21,ngày 5/4
ĐNNTN8
957 Quý Mão
Đ813T7
ĐB462TBQ.Muội
B
Tam SátTây
Từ 02:21,ngày 5/4- trước 19:31,ngày 5/5
ĐNNTN3
846 Giáp Thìn
Đ792T2
ĐB351TBKhuê
B
Tam SátNam
Từ 19:31,ngày 5/5- trước 23:34,ngày 5/6
ĐNNTN7
735 Ất Tị
Đ681T3
ĐB249TBNhu
B
Tam SátĐông
Từ 23:34,ngày 5/6- trước 09:47,ngày 7/7
ĐNNTN4
624 Bính Ngọ
Đ579T3
ĐB138TBĐ.Quá
B
Tam SátBắc
Từ 09:47,ngày 7/7- trước 19:36,ngày 7/8
ĐNNTN6
513 Đinh Mùi
Đ468T7
ĐB927TBCổ
B
Tam SátTây
Từ 19:36,ngày 7/8- trước 22:37,ngày 7/9
ĐNNTN2
492 Mậu Thân
Đ357T6
ĐB816TBHoán
B
Tam SátNam
Từ 22:37,ngày 7/9- trước 14:24,ngày 8/10
ĐNNTN3
381 Kỷ Dậu
Đ246T8
ĐB795TBLữ
B
Tam SátĐông
Từ 14:24,ngày 8/10- trước 17:43,ngày 7/11
ĐNNTN9
279 Canh Tuất
Đ135T9
ĐB684TBBỉ
B
Tam SátBắc
Từ 17:43,ngày 7/11- trước 10:40,ngày 7/12
ĐNNTN7
168 Tân Hợi
Đ924T7
ĐB573TBTỷ
B
Tam SátTây
Từ 10:40,ngày 7/12- trước 16:08,ngày 5/1
ĐNNTN8
957 Nhâm Tý
Đ813T1
ĐB462TBChấn
B
Tam SátNam