Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2021

Năm 2021
ĐNNTN1
513 Tân Sửu
Đ468T3
ĐB927TBM.Di
B
Tam SátĐông

Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2021

Từ 10:19,ngày 5/1- trước 21:57,ngày 3/2
ĐNNTN9
513 Kỷ Sửu
Đ468T2
ĐB927TBV.Vọng
B
Tam SátĐông
Từ 21:57,ngày 3/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐNNTN3
492 Canh Dần
Đ357T1
ĐB816TBLy
B
Tam SátBắc
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 20:33,ngày 4/4
ĐNNTN2
381 Tân Mão
Đ246T3
ĐB795TBT.Phu
B
Tam SátTây
Từ 20:33,ngày 4/4- trước 13:44,ngày 5/5
ĐNNTN6
279 Nhâm Thìn
Đ135T4
ĐB684TBĐ.Súc
B
Tam SátNam
Từ 13:44,ngày 5/5- trước 17:47,ngày 5/6
ĐNNTN4
168 Quý Tị
Đ924T6
ĐB573TBQuải
B
Tam SátĐông
Từ 17:47,ngày 5/6- trước 04:00,ngày 7/7
ĐNNTN9
957 Giáp Ngọ
Đ813T1
ĐB462TBCàn
B
Tam SátBắc
Từ 04:00,ngày 7/7- trước 13:50,ngày 7/8
ĐNNTN7
846 Ất Mùi
Đ792T6
ĐB351TBTỉnh
B
Tam SátTây
Từ 13:50,ngày 7/8- trước 16:50,ngày 7/9
ĐNNTN8
735 Bính Thân
Đ681T4
ĐB249TBGiải
B
Tam SátNam
Từ 16:50,ngày 7/9- trước 08:36,ngày 8/10
ĐNNTN4
624 Đinh Dậu
Đ579T9
ĐB138TBHàm
B
Tam SátĐông
Từ 08:36,ngày 8/10- trước 11:55,ngày 7/11
ĐNNTN1
513 Mậu Tuất
Đ468T6
ĐB927TBKhiêm
B
Tam SátBắc
Từ 11:55,ngày 7/11- trước 04:52,ngày 7/12
ĐNNTN2
492 Kỷ Hợi
Đ357T2
ĐB816TBQuán
B
Tam SátTây
Từ 04:52,ngày 7/12- trước 10:19,ngày 5/1
ĐNNTN2
381 Canh Tý
Đ246T9
ĐB795TBÍch
B
Tam SátNam