Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2024

Năm 2024
ĐNNTN3
279 Giáp Thìn
Đ135T2
ĐB684TBKhuê
B
Tam SátNam

Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2024

Từ 03:44,ngày 6/1- trước 15:21,ngày 4/2
ĐNNTN3
513 Ất Sửu
Đ468T6
ĐB927TBP.Hạp
B
Tam SátĐông
Từ 15:21,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐNNTN2
492 Bính Dần
Đ357T4
ĐB816TBG.Nhân
B
Tam SátBắc
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 13:55,ngày 4/4
ĐNNTN6
381 Đinh Mão
Đ246T9
ĐB795TBTổn
B
Tam SátTây
Từ 13:55,ngày 4/4- trước 07:04,ngày 5/5
ĐNNTN9
279 Mậu Thìn
Đ135T6
ĐB684TB
B
Tam SátNam
Từ 07:04,ngày 5/5- trước 11:06,ngày 5/6
ĐNNTN8
168 Kỷ Tị
Đ924T2
ĐB573TBĐ.Tráng
B
Tam SátĐông
Từ 11:06,ngày 5/6- trước 21:18,ngày 6/7
ĐNNTN8
957 Canh Ngọ
Đ813T9
ĐB462TBHằng
B
Tam SátBắc
Từ 21:18,ngày 6/7- trước 07:08,ngày 7/8
ĐNNTN9
846 Tân Mùi
Đ792T3
ĐB351TBTụng
B
Tam SátTây
Từ 07:08,ngày 7/8- trước 10:09,ngày 7/9
ĐNNTN1
735 Nhâm Thân
Đ681T7
ĐB249TB
B
Tam SátNam
Từ 10:09,ngày 7/9- trước 01:57,ngày 8/10
ĐNNTN2
624 Quý Dậu
Đ579T7
ĐB138TBTiệm
B
Tam SátĐông
Từ 01:57,ngày 8/10- trước 05:17,ngày 7/11
ĐNNTN7
513 Giáp Tuất
Đ468T2
ĐB927TBKiển
B
Tam SátBắc
Từ 05:17,ngày 7/11- trước 22:15,ngày 6/12
ĐNNTN3
492 Ất Hợi
Đ357T3
ĐB816TBTấn
B
Tam SátTây
Từ 22:15,ngày 6/12- trước 03:44,ngày 6/1
ĐNNTN6
381 Bính Tý
Đ246T3
ĐB795TBDi
B
Tam SátNam