Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2021

Năm 2021
ĐN N TN 1
5 1 3 Tân Sửu
Đ 4 6 8 T 3
ĐB 9 2 7 TB M.Di
B
Tam Sát Đông

Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2021

Từ 10:19,ngày 5/1- trước 21:57,ngày 3/2
ĐN N TN 9
5 1 3 Kỷ Sửu
Đ 4 6 8 T 2
ĐB 9 2 7 TB V.Vọng
B
Tam Sát Đông
Từ 21:57,ngày 3/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN N TN 3
4 9 2 Canh Dần
Đ 3 5 7 T 1
ĐB 8 1 6 TB Ly
B
Tam Sát Bắc
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 20:33,ngày 4/4
ĐN N TN 2
3 8 1 Tân Mão
Đ 2 4 6 T 3
ĐB 7 9 5 TB T.Phu
B
Tam Sát Tây
Từ 20:33,ngày 4/4- trước 13:44,ngày 5/5
ĐN N TN 6
2 7 9 Nhâm Thìn
Đ 1 3 5 T 4
ĐB 6 8 4 TB Đ.Súc
B
Tam Sát Nam
Từ 13:44,ngày 5/5- trước 17:47,ngày 5/6
ĐN N TN 4
1 6 8 Quý Tị
Đ 9 2 4 T 6
ĐB 5 7 3 TB Quải
B
Tam Sát Đông
Từ 17:47,ngày 5/6- trước 04:00,ngày 7/7
ĐN N TN 9
9 5 7 Giáp Ngọ
Đ 8 1 3 T 1
ĐB 4 6 2 TB Càn
B
Tam Sát Bắc
Từ 04:00,ngày 7/7- trước 13:50,ngày 7/8
ĐN N TN 7
8 4 6 Ất Mùi
Đ 7 9 2 T 6
ĐB 3 5 1 TB Tỉnh
B
Tam Sát Tây
Từ 13:50,ngày 7/8- trước 16:50,ngày 7/9
ĐN N TN 8
7 3 5 Bính Thân
Đ 6 8 1 T 4
ĐB 2 4 9 TB Giải
B
Tam Sát Nam
Từ 16:50,ngày 7/9- trước 08:36,ngày 8/10
ĐN N TN 4
6 2 4 Đinh Dậu
Đ 5 7 9 T 9
ĐB 1 3 8 TB Hàm
B
Tam Sát Đông
Từ 08:36,ngày 8/10- trước 11:55,ngày 7/11
ĐN N TN 1
5 1 3 Mậu Tuất
Đ 4 6 8 T 6
ĐB 9 2 7 TB Khiêm
B
Tam Sát Bắc
Từ 11:55,ngày 7/11- trước 04:52,ngày 7/12
ĐN N TN 2
4 9 2 Kỷ Hợi
Đ 3 5 7 T 2
ĐB 8 1 6 TB Quán
B
Tam Sát Tây
Từ 04:52,ngày 7/12- trước 10:19,ngày 5/1
ĐN N TN 2
3 8 1 Canh Tý
Đ 2 4 6 T 9
ĐB 7 9 5 TB Ích
B
Tam Sát Nam