Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2023

Năm 2023
ĐN N TN 8
3 8 1 Quý Mão
Đ 2 4 6 T 7
ĐB 7 9 5 TB Q.Muội
B
Tam Sát Tây

Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2023

Từ 21:56,ngày 5/1- trước 09:33,ngày 4/2
ĐN N TN 6
8 4 6 Quý Sửu
Đ 7 9 2 T 8
ĐB 3 5 1 TB
B
Tam Sát Đông
Từ 09:33,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN N TN 7
7 3 5 Giáp Dần
Đ 6 8 1 T 9
ĐB 2 4 9 TB Ký Tế
B
Tam Sát Bắc
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 08:08,ngày 5/4
ĐN N TN 1
6 2 4 Ất Mão
Đ 5 7 9 T 4
ĐB 1 3 8 TB Lâm
B
Tam Sát Tây
Từ 08:08,ngày 5/4- trước 01:18,ngày 6/5
ĐN N TN 4
5 1 3 Bính Thìn
Đ 4 6 8 T 1
ĐB 9 2 7 TB Đoài
B
Tam Sát Nam
Từ 01:18,ngày 6/5- trước 05:20,ngày 6/6
ĐN N TN 2
4 9 2 Đinh Tị
Đ 3 5 7 T 8
ĐB 8 1 6 TB T.Súc
B
Tam Sát Đông
Từ 05:20,ngày 6/6- trước 15:33,ngày 7/7
ĐN N TN 3
3 8 1 Mậu Ngọ
Đ 2 4 6 T 4
ĐB 7 9 5 TB Đỉnh
B
Tam Sát Bắc
Từ 15:33,ngày 7/7- trước 01:23,ngày 8/8
ĐN N TN 1
2 7 9 Kỷ Mùi
Đ 1 3 5 T 2
ĐB 6 8 4 TB Thăng
B
Tam Sát Tây
Từ 01:23,ngày 8/8- trước 04:23,ngày 8/9
ĐN N TN 6
1 6 8 Canh Thân
Đ 9 2 4 T 2
ĐB 5 7 3 TB Mông
B
Tam Sát Nam
Từ 04:23,ngày 8/9- trước 20:10,ngày 8/10
ĐN N TN 8
9 5 7 Tân Dậu
Đ 8 1 3 T 3
ĐB 4 6 2 TB T.Quá
B
Tam Sát Đông
Từ 20:10,ngày 8/10- trước 23:30,ngày 7/11
ĐN N TN 4
8 4 6 Nhâm Tuất
Đ 7 9 2 T 4
ĐB 3 5 1 TB Tụy
B
Tam Sát Bắc
Từ 23:30,ngày 7/11- trước 16:27,ngày 7/12
ĐN N TN 6
7 3 5 Quý Hợi
Đ 6 8 1 T 6
ĐB 2 4 9 TB Bác
B
Tam Sát Tây
Từ 16:27,ngày 7/12- trước 21:56,ngày 5/1
ĐN N TN 1
6 2 4 Giáp Tý
Đ 5 7 9 T 1
ĐB 1 3 8 TB Khôn
B
Tam Sát Nam