Giỏ sim (0)

Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp

Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.  

Lịch đại quái năm 2023

Năm 2023
ĐNNTN8
381 Quý Mão
Đ246T7
ĐB795TBQ.Muội
B
Tam SátTây
Tháng 8
ĐNNTN6
168 Canh Thân
Đ924T2
ĐB573TBMông
B
Tam SátNam
Lịch Huyền Không tháng 8 - 2023
Tháng 8
1 15/6Thứ Ba
2 Tân Mão3T.Phu
TS: Tây
NH: Bắc
2 16/6Thứ Tư
6 Nhâm Thìn4Đ.Súc
TS: Nam
NH: TN
3 17/6Thứ Năm
4 Quý Tị6Quải
TS: Đông
NH: Đông
4 18/6Thứ Sáu
TS: Bắc
NH: ĐN
5 19/6Thứ Bảy
7 Ất Mùi6Tỉnh
TS: Tây
NH: TC
6 20/6Chủ Nhật
8 Bính Thân4Giải
TS: Nam
NH: TB
7 21/6Thứ Hai
TS: Đông
NH: Tây
8 22/6Lập ThuThứ Ba
TS: Bắc
NH: ĐB
9 23/6Thứ Tư
TS: Tây
NH: Nam
10 24/6Thứ Năm
2 Canh Tý9Ích
TS: Nam
NH: Bắc
11 25/6Thứ Sáu
TS: Đông
NH: TN
12 26/6Thứ Bảy
9 Nhâm Dần7Đ.Nhân
TS: Bắc
NH: Đông
13 27/6Chủ Nhật
8 Quý Mão7Q.Muội
TS: Tây
NH: ĐN
14 28/6Thứ Hai
TS: Nam
NH: TC
15 29/6Thứ Ba
TS: Đông
NH: TB
16 1/7Thứ Tư
4 Bính Ngọ3Đ.Quá
TS: Bắc
NH: Tây
17 2/7Thứ Năm
TS: Tây
NH: ĐB
18 3/7Thứ Sáu
TS: Nam
NH: Nam
19 4/7Thứ Bảy
TS: Đông
NH: Bắc
20 5/7Chủ Nhật
TS: Bắc
NH: TN
21 6/7Thứ Hai
TS: Tây
NH: Đông
22 7/7Thứ Ba
8 Nhâm Tý1Chấn
TS: Nam
NH: ĐN
23 8/7Xử ThửThứ Tư
TS: Đông
NH: TN
24 9/7Thứ Năm
7 Giáp Dần9Ký Tế
TS: Bắc
NH: Đông
25 10/7Thứ Sáu
TS: Tây
NH: ĐN
26 11/7Thứ Bảy
4 Bính Thìn1Đoài
TS: Nam
NH: TC
27 12/7Chủ Nhật
2 Đinh Tị8T.Súc
TS: Đông
NH: TB
28 13/7Thứ Hai
3 Mậu Ngọ4Đỉnh
TS: Bắc
NH: Tây
29 14/7Thứ Ba
1 Kỷ Mùi2Thăng
TS: Tây
NH: ĐB
30 15/7Thứ Tư
TS: Nam
NH: Nam
31 16/7Thứ Năm
8 Tân Dậu3T.Quá
TS: Đông
NH: Bắc
 0932.60.1616
chat zalochat facebook