Tag: kinh dịch

Hướng dẫn gieo quẻ Kinh Dịch bằng ba đồng xu cổ

Hướng dẫn gieo quẻ Kinh Dịch bằng ba đồng xu cổ

Khi gieo quẻ cần không gian yên tĩnh, thành tâm, quần áo chỉnh tề, tập trung vào câu cần hỏi. Bỏ ba đồng xu vào lòng bàn tay, dùng hai tay úp lại. Nếu có chuẩn bị sẵn bộ mu rùa thì càng tốt, tập trung tinh thần vào câu hỏi, sau đó gieo 3 đồng xu trên 1 cái đĩa, gieo tất cả 6 lần để lập quẻ.